:::

ภาพงานนัดพบผู้ฟังอาร์ทีไอ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ ๑