:::

ผอ. CECC เผยหากสถานการณ์เลวร้ายต่อเนื่อง อาจยกระดับมาตรการป้องกันโรคเป็นระดับ 3 สั่งตรวจโควิดโรงงานในเถาหยวนที่มีพนักงาน 50 คนขึ้นไป ระหว่างรอผลตรวจ ขอให้แรงงานต่างชาติงดออกนอกหอพักชั่วคราว

  • 23 January, 2022
  • อโศก ศรีจันทร์
ผอ. CECC เผยหากสถานการณ์เลวร้ายต่อเนื่อง อาจยกระดับมาตรการป้องกันโรคเป็นระดับ 3 สั่งตรวจโควิดโรงงานในเถาหยวนที่มีพนักงาน 50 คนขึ้นไป ระหว่างรอผลตรวจ ขอให้แรงงานต่างชาติงดออกนอกหอพักชั่วคราว
พนักงานทั้งของ Askey Computer Corp. และโรงงานอื่นในอาคารที่เดียวกัน เข้ารับการตรวจ PCR แล้วกว่า 2,000 คน

           ต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดการระบาดรอบใหม่ นอกจากเถาหยวนและเกาสงแล้ว เมืองอื่นๆ แม้จะพบผู้ป่วยยืนยันเพียงประปราย แต่หลายรายไม่ทราบแหล่งติดเชื้อ หากสถานการณ์เลวร้ายลง มีความเป็นไปได้ที่จะประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโรคจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 อีกครั้ง

พนักงานทั้งของ Askey Computer Corp. และโรงงานอื่นในอาคารที่เดียวกัน ต่อแถวเข้ารับการตรวจ PCR แล้วกว่า 2,000 คน

           ด้านนายหวางปี้เซิ่ง ผอ. ศูนย์ป้องกันโควิดเฉพาะกิจกล่าวว่า ได้สั่งให้ Askey Computer Corp. ซึ่งมีพนักงานติดเชื้อแล้ว 70 คน ปิดโรงงานงานชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างขนานใหญ่ นอกจากนี้ ที่ตั้งโรงงานเป็นนิคมอุตสาหกรรม Farglory FTZ ซึ่งมีอาคารขนาดใหญ่ 2 หลัง มีโรงงานและบริษัทอื่นตั้งอยู่อีก 30 แห่ง ตั้งแต่วันนี้ก็ให้หยุดงานชั่วคราว

พนักงานทั้งของ Askey Computer Corp. และโรงงานอื่นในอาคารที่เดียวกัน ต่อแถวเข้ารับการตรวจ PCR แล้วกว่า 2,000 คน

           ส่วนกระทรวงแรงงานกล่าวว่า เพื่อสกัดการลุกลามของโอมิครอน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองแรงงานให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการในเถาหยวนที่ว่าจ้างพนักงานท้องถิ่นหรือแรงงานต่างชาติ 50 คนขึ้นไป ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างที่รอผลตรวจ ขอความร่วมมือจากแรงงานต่างชาติงดออกนอกหอพักที่ชั่วคราว

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore