:::

รมว. กต. ไต้หวันย้ำยืนหยัดปกป้องตนเอง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากจีน

  • 18 May, 2022
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
รมว. กต. ไต้หวันย้ำยืนหยัดปกป้องตนเอง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากจีน
นายอู๋จาวเซี่ย (ขวา) รมว. กต. ไต้หวัน ให้สัมภาษณ็์นาง Friederike Boge ผู้สื่อข่าว FAZ เยรมนี ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออก

 

            นายอู๋จาวเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเยอรมนีระบุว่า เมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากจีน ไต้หวันยืนหยัดแน่วแน่ที่จะต้องปกป้องตนเอง และจะพยายามแสวงหาการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ต่อไป อาศัยการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและอาวุธที่จำเป็น พัฒนากองทัพในลักษณะไร้สมดุล

            นายอู๋ฯ ได้ให้สัมภาษณ์ฺสถานีวิทยุแฟรงก์เฟิร์สต หรือ FAZ ของเยอรมนี สัมภาษณ์โดยนาง Friederike Boge ผู้สื่อข่าวประจำภาคพื้่นเอเชียตะวันออก สัมภาษณ์แบบเจาะลึกถึงบทเรียนจากสงครามยูเครน ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับเยอรมนี ไต้หวันกับลิทัวเนีย ซึ่งได้ออกเผยแพร่ในส่วนของคอลัมน์การเมืองของสถานี 

            นายอู๋ฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ชาวยูเครนยืนหยัดต่อต้านกำลังจากภายนอก ทำให้ชาวไต้หวันเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่า เมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางทหารจากจีน ก็จำเป็นต้องเสริมการให้ความรู้และปลุกระดมประชาชน ยืนหยัดรับผิดชอบปกป้องตนเอง ขณะเดียวกัน ไต้หวันก็ต้องพยายามแสวงหาแรงสนับสนุนจากสหรัฐฯ ต่อไป เพื่อให้ได้อาวุธและข่าวกรองสำคัญที่จำเป็น พัฒนากองทัพในลักษณะไรสมดุล พร้อมทั้งย้ำว่า ประเทศอำนาจนิยมมักจะใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากปัญหาแรงกดดัน่จากภายในหันไปสนใจวิกฤตภายนอก ดังนั้น จึงทำให้ไต้หวันระมัดระวังทุกอย่างก้าวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 

            ส่วนกรณีที่ รมว. กต. สหราชอาณาจักร ได้เรียกร้องให้องค์การนาโต้ให้ความช่วยเหลือให้่ไต้หวันมีความสามารถในการป้องกันตนเองนั้น นายอู๋ฯ ระบุว่า ไต้หวันมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนาโต้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตก็มีโอกาสที่จะร่วมมือกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง1 ปีที่ผ่านมา ประเทศยุโรปจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับที่แสดงความสนใจเป็นอย่างมากต่ออินโดแปซิฟิก เป็นผลดีต่อโอกาสที่ไต้หวันจะได้รับความสนับสนุนจากนานาชาติมากขึ้น ซึ่งไต้หวันจะกระชับความร่วมมือและติดต่อแลกเปลี่ยนกับประเทศที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกับไต้หวันซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ ด้วย  

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore