:::

รัฐสภาเยอรมนีผ่านญัตติสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม WHA เป็นครั้งแรก

  • 20 May, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
รัฐสภาเยอรมนีผ่านญัตติสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม WHA เป็นครั้งแรก
รัฐสภาเยอรมนีผ่านญัตติสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม WHA เป็นครั้งแรก

รัฐสภาเยอรมนีผ่านญัตติสนับสนุนไต้หวันกลับเข้าเป็นสมาชิกสังเกตการณ์การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHA) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของ WHO ในวันที่ 19 พฤษภาคม เรียกร้องรัฐบาลกลางเยอรมนีดำเนินการเป็นประจำว่า องค์กรภายใต้ WHO ดำเนินการหรือไม่ในการยอมรับไต้หวัน กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันแถลงในวันที่ 20 พฤษภาคมว่า รัฐสภาเยอรมนีทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลผ่านญัตติอย่างเป็นทางการ แสดงความสนับสนุนไต้หวันเป็นครั้งแรก ในจังหวะที่กำลังจะมีการเปิดประชุม WHA นับว่ามีความหมายอย่างยิ่ง

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันแถลงด้วยว่า ญัตติดังกล่าวเสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาและพรรคฝ่ายค้าอันดับหนึ่งของเยอรมนี โดย 4 พรรคการเมืองใหญ่ให้การสนับสนุน พรรคฝ่ายซ้ายคัดค้าน อีก 1 พรรคงดออกเสียง ถือเป็นการผ่านญัตติอย่างท่วมท้น แสดงให้เห็นว่ารัฐสภาของเยอรมนีทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต่างสนับสนุนไต้หวัน ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore