:::

20 พฤษภาคม วันครบรอบ 6 ปีการดำรงตำแหน่ง ปธน. ไช่อิงเหวิน ผลสำรวจคะแนนนิยมได้ 61.55 คะแนน

  • 20 May, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
20 พฤษภาคม วันครบรอบ 6 ปีการดำรงตำแหน่ง ปธน. ไช่อิงเหวิน ผลสำรวจคะแนนนิยมได้ 61.55 คะแนน
20 พฤษภาคม วันครบรอบ 6 ปีการดำรงตำแหน่ง ปธน. ไช่อิงเหวิน ผลสำรวจคะแนนนิยมได้ 61.55 คะแนน

20 พฤษภาคม 2565 เป็นวันครบรอบ 6 ปี การดำรงตำแหน่งของ ปธน. ไช่อิงเหวิน แห่งไต้หวันสาธารณรัฐจีน มูลนิธิความเห็นชาวไต้หวัน (Taiwan Public Opinion Foundation) รายงานผลการสำรวจคะแนนนิยมพบว่า ประชาชนพอใจต่อนโยบายด้านการต่างประเทศและกลาโหมมากที่สุด มีผู้พอใจ 56.7% แสดงให้เห็นว่าประชาชนพอใจต่อการดำเนินนโยบายที่จริงจัง การพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศประชาธิปไตยสำคัญของโลกคือ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และอียู  นโยบายที่พอใจรองลงมาคือด้านกลาโหม (51.1%) ในด้านความสัมพันธ์กับจีน (49.5%) ด้านเศรษฐกิจ (47.4%)  สำหรับสิ่งที่ประชาชนไม่พอใจมากที่สุดคือการพัฒนาวัคซีนในประเทศ มีผู้ไม่พอใจสูงถึง 48.5% การให้คะแนนรวมต่อการบริหารประเทศในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาของ ปธน. ไช่ ได้ 61.55 คะแนน

ผลการสำรวจดังกล่าวกระทำระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2565 จากการสำรวจผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยการสุ่มสอบถามทางโทรศัพท์ 1,077 คน อัตราความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 2.99%

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore