:::

ภาพข่าวประจำวัน

ประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ตรวจ ATK ผลเป็นลบไม่ต้องกักตัวแล้ว ส่วนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ตรวจ ATK ผลเป็นบวกรับยาได้
ประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ตรวจ ATK ผลเป็นลบไม่ต้องกักตัวแล้ว ส่วนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ตรวจ ATK ผลเป็นบวกรับยาได้
กต.ไต้หวันชี้ ส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ใหม่เชื่อมสัมพันธ์กับQUAD เพื่อรับมือสถานการณ์ในอินโดแป-ซิฟิก
กต.ไต้หวันชี้ ส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ใหม่เชื่อมสัมพันธ์กับQUAD เพื่อรับมือสถานการณ์ในอินโดแป-ซิฟิก
เชิญชมนิทรรศการ Unaccounted Travelogue ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยไทเป ผลงานจากศิลปินไทยและไต้หวัน สะท้อนชีวิตผู้ใช้แรงงานผ่านบทเพลงพื้นบ้าน
เชิญชมนิทรรศการ Unaccounted Travelogue ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยไทเป ผลงานจากศิลปินไทยและไต้หวัน สะท้อนชีวิตผู้ใช้แรงงานผ่านบทเพลงพื้นบ้าน