close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

  • 19 February, 2023
มิติใหม่ ไต้หวัน

     มิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปั่นจักรยานรอบเกาะไต้หวัน (ตอนที่ 1) จากประสบการณ์ของชาวอินเดียซึ่งปั่นจักรยานมาแล้วทั่วโลกกว่า 100 แห่ง ระยะทางรวมแล้วกว่า 10000 กิโลเมตร ชายชาวอินเดียคนนี้มีชื่อว่า Somen Debnath เขาเป็นเจ้าหน้าที่อาสามัครขององค์กรเอดส์โลกในเขตเบงกอลตะวันตกหรือเขตกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เขาตัดสินใจเลือกใช้วิธีการปั่นจักรยานไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ให้คนที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารมีความเข้าใจและตระหนักถึงการป้องกันโรคเอดส์มากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากมีประสบการณ์การปั่นจักรยานในหลายประเทศ เขาจึงตัดสินใจเดินทางเยือนไต้หวันที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของนักปั่นจักรยานจากทั่วโลก และไต้หวันยังถูกขนานนามว่าเป็นประเทศพี่น้อง Universal brotherhood and Universal acceptance กับอินเดียด้วย เรื่องราวการปั่นจักรยานรอบเกาะไต้หวันของเขาจะเป็นอย่างไร คลิกฟังรายการได้ที่นี่

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง