:::

บันทึกชีวิตในไต้หวัน : รวมขั้นตอนการทำใบขับขี่ เปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นไต้หวัน พิกัดกองทะเบียนยานยนต์ไต้หวัน ไว้ที่นี่ที่เดียว !

  • 30 October, 2022
บันทึกชีวิตในไต้หวัน
รวมขั้นตอนการทำใบขับขี่ เปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นไต้หวัน พิกัดกองทะเบียนยานยนต์ไต้หวัน ไว้ที่นี่ที่เดียว !

     บันทึกชีวิตในไต้หวัน เรานำเอาข้อมูลดีๆมาฝาก นั่นก็คือขั้นตอนการเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่ไต้หวันที่แสนจะง่าย ไม่ต้องสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ รวมไปถึงวิธีการสอบใบขับขี่ในไต้หวัน สำหรับคนที่ยังไม่มีใบขับขี่ สามารถสอบโดยใช้ข้อสอบภาษาไทยได้ อีกทั้งยังมีแอปพลิเคชั่นคลังข้อสอบออนไลน์ ที่มีภาษาต่างประเทศให้เลือกกว่า 6 ภาษา ให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันสามารถทดลองทำข้อสอบก่อนที่จะไปสอบวันจริง ถ้าพร้อมแล้ว คลิกฟังรายการที่นี่

ขั้นตอนการเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่ไต้หวัน 

1.รับรองใบขับขี่ไทยที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)

     1.1 เอกสารที่ต้องนำไปรับรอง
            - สำเนาพาสปอร์ต 2 ชุด + ตัวจริง
​​​​​​            - ​สำเนาบัตรประชาชนไทย 2 ชุด + ตัวจริง
            - สำเนาใบขับขี่ไทย 2 ชุด + ตัวจริง
     1.2 ค่าธรรมเนียม : 500 NTDต่อฉบับ 
     1.3 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) Thailand Trade and Economic Office (Taipei)
           - ที่อยู่: No. 206, Section 3, Civic Blvd, Da’an District, Taipei City,106 (106台北市大安區市民大道三段206號) 
           - พิกัดคลิก https://maps.app.goo.gl/31XGEUuQTcrUD8AA6 
           - เบอร์โทร : (886) 2 2775-2211 (งานบริการคนไทย)       
                              (886) 2 2773-1100 (ฝ่ายบริการวีซ่า)
           - เวลาให้บริการ : เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -12.00 น.
     1.4 วิธีการเดินทาง : รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานี Zhongxiao Fuxing ออกประตู 1 เดินไปประมาณ 700 เมตร
     1.5 เมื่อเดินทางไปถึงสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยบอกว่าจะมารับรองเอกสารใบขับขี่ รอประมาณ 10 นาทีก็จะได้เอกสารเลย  

***กรณีผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับรองเอกสารเองได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นช่วยนำเอกสารข้างต้นไปรับรอง โดยให้เขียนหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้มอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นตัวแทนยื่นรับรองเอกสารให้ตน 

**หมายเหตุ การรับรองใบขับขี่ จะต้องเป็นแบบ Smart Card เท่านั้น หากเป็นรุ่นเก่าต้องแปลภาษาอังกฤษ และรับรองคำแปลถูกต้อง


2.ขอใบรับรองการตรวจสุขภาพ

        ต้องขอจากคลีนิคหรือโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกองทะเบียนยานยนต์เท่านั้น แนะนำให้ค้นหาคลีนิคที่อยู่ใกล้กับกองทะเบียนยานยนต์ที่ต้องการเดินทางไปเปลี่ยนใบขับขี่ สามารถโทรศัพท์สอบถามทางคลีนิคก่อนว่าต้องการขอใบรับรองสุขภาพเพื่อยื่นขอใบขับขี่ จากนั้นให้เดินทางไปตรวจสุขภาพตามเวลาที่นัดไว้ 

     2.1 เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตร ARC และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
     2.2 ค่าธรรมเนียม : ประมาณ 150-250 NTD สามารถรอรับได้ภายใน 1 ชั่วโมง
     2.3 รายการตรวจ : ตรวจวัดส่วนสูง น้ำหนัก ค่าสายตา วัดความดัน ทดสอบตาบอดสี ทดสอบการฟัง ทดสอบการเคลื่อนไหวของร่างกาย

3.เปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่ไต้หวัน

     หลังจากที่รับรองใบขับขี่ไทยและได้ใบตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางไปเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่ไต้หวันที่กองทะเบียนยานยนต์ใกล้บ้าน 
     3.1 เอกสารที่ต้องเตรียม 
            - หนังสือเดินทางตัวจริง + บัตร ARC
            - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
            - ใบรับรองการตรวจสุขภาพ
            - เอกสารใบขับขี่ไทยที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)
     3.2 เมื่อถึงกองทะเบียนยานยนต์ ให้บอกเจ้าหน้าที่ว่าต้องการเปลี่ยนใบขับขี่ต่างชาติเป็นใบขับขี่ไต้หวัน
            - รับบัตรคิว
            - ยื่นเอกสาร
            - ค่าธรรมเนียม : 200 NTD
            - อายุการใช้งาน : ชาวต่างชาติเปลี่ยนทุก 6 ปี (กรณีชาวไต้หวัน ไม่มีวันหมดอายุ)
            - รอรับใบขับขี่ประมาณ 1 ชั่วโมง
ปล. แนะนำให้เดินทางไปตรวจสุขภาพแต่เช้าจากคลีนิกที่อยู่ใกล้กองทะเบียนยานยนต์  หลังจากได้ใบรับรองสุขภาพ ก็สามารถเดินทางไปกองทะเบียนยานยนต์ ได้ทันที จะช่วยประหยัดเวลาไปได้มาก

 เว็บไซต์ฝึกสอบข้อเขียนใบขับขี่ไต้หวันออนไลน์ ของทะเบียนยานยนต์  มีภาษาให้เลือกสอบ 8 ภาษา

ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ไต้หวัน

1.จองคิวอบรม
        - เลือกวันและเวลา และสถานที่ที่ต้องการสอบ จากเว็บไซต์ของกองทะเบียนยานยนต์
          คลิก เว็บไซต์จองคิวสอบใบขับขี่ไต้หวัน
        - เว็บไซต์กองทะเบียนยานยนต์เปิดให้ลงทะเบียนนัดหมายก่อนสอบ 1 เดือน ไม่อนุญาตให้นัดหมาย 1 วันก่อนสอบ และไม่สามารถลงทะเบียนสอบหน้างานได้
        - หากวันที่นัดหมายติดธุระ ไม่สามารถเดินทางไปสอบได้ โปรดยกเลิกการนัดหมายออนไลน์ก่อนเวลา 7.00 น. ของวันสอบ หรือโทรศัพท์ไปยกเลิกกับกองทะเบียนยานยนต์ในช่วงเวลาทำการ ผู้ที่ไม่มาตามนัด 3 ครั้งภายในเวลา 2 เดือน จะถูกตัดสิทธิ์เป็นเวลา 2 เดือน

2. เตรียมเอกสาร
       - รูปถ่าย 1นิ้ว 3 รูป
       - บัตรARC
       - ใบรับรองแพทย์ (วิธีการขอเหมือนข้างบน)
       - ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 250 NTD (ข้อเขียน 125 NTD / สอบปฏิบัติ 125 NTD)
       - ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตขับขี่200 NTD

3.อบรม 120 นาที
     ผู้ที่สอบใบขับขี่ครั้งแรก จะต้องผ่านการอบรมจากกองทะเบียนยานยนต์ รายละเอียดการอบรมมีดังนี้
       - วิดีโอกรณีศึกษาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 40 นาที
       - ความปลอดภัยในการขับขี่ 50 นาที
       - การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 30 นาที

4.สอบภาคทฤษฎี
       - การสอบใบอนุญาตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของไต้หวันมีให้เลือกภาษาที่ต้องการสอบถึง 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา
       - ก่อนสอบสามารถฝึกสอบข้อเขียนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์
          คลิก เว็บไซต์ฝึกสอบข้อเขียนใบขับขี่ไต้หวันออนไลน์
       - หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นคลังข้อสอบใบขับขี่ไต้หวัน
         มีภาษาให้เลือก 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน อังกฤษ   ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม 
              - ลิงก์สำหรับผู้ที่ใช้แอนดรอยด์คลิก  考駕照 คลังข้อสอบใบขับขี่ไต้หวัน สำหรับ Android 
              - ลิงก์สำหรับผู้ที่ใช้ IOS คลิก  考駕照 คลังข้อสอบใบขับขี่ไต้หวัน สำหรับ IOS
       ปล.ฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ จะสอบผ่านอย่างแน่นอน เพราะข้อสอบจะมาจากคลังข้อสอบเหล่านี้ สอบข้อเขียนต้องผ่าน 85 คะแนน หากสอบไม่ผ่านต้องรออีก 7 วัน สามารถนัดเวลาสอบใหม่ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบข้อเขียน 125 NTD

แอปพลิเคชั่น คลังข้อสอบใบขับขี่ไต้หวัน  
 

5.สอบภาคปฏิบัติ
       การสอบภาคปฏิบัติของไต้หวัน จะสอบทั้งหมด 8 ท่า ได้แก่ :
      5.1 ขี่ตัวตรงบนทางแคบ ผู้สอบใบขับขี่ต้องทรงตัวและขี่บนทางนี้ให้ได้อย่างน้อย 7 วินาที โดยเท้าทั้งสองข้างต้องอยู่บนรถจักรยานยนต์ ห้ามแตกพื้น ล้อรถห้ามทับเส้น
      5.2 ทางข้ามรถไฟ : เมื่อสัญญาณทางข้ามรถไฟดังขึ้น หรือเมื่อขับผ่านทางข้ามรถไฟ ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ เมื่อสัญญาณไฟสิ้นสุดลง ต้องมองซ้าย มองขวาเพื่อเช็กความปลอดภัยก่อน จึงขับรถออกไปได้
      5.3 ทางม้าลาย : เมื่อสัญญาณไฟดังขึ้น หรือเมื่อขับรถผ่านทางม้าลาย ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยแล้ว จึงจะสามารถขับรถต่อได้
      5.4 การเลี้ยวรถ : ผู้ขับขี่ต้องเลี้ยวรถ 90 องศา ให้ขับช้าๆและเปิดไฟเลี้ยว ก็จะสามารถผ่านไปได้อย่างง่ายได้ 
      5.5 หยุดรถแล้วขับต่อ : ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถตามป้ายสัญญาณจราจร มองซ้าย มองขวา เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยและไม่มีรถ ให้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวและขับต่อไป
      5.6 การเปลี่ยนเลน: ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟเลี้ยวเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน
      5.7 ทางแยก: เมื่อสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลือง สีแดง หรือเมื่อขับผ่านทางแยก ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ 
      5.8 เลี้ยวรถแบบ 2 ตอน : หากเจอสี่แยกที่ไม่มีลูกศรชี้ไฟเลี้ยว ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องเลี้ยวรถแบบ 2 ตอน คือไปขับไปจอดในช่องรอเลี้ยวรถก่อน จากนั้นจึงขับตรงไปข้างหน้า 

เมื่อขี่จักรยาน จักรยานไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ถึงสี่แยก ต้องรอสัญญาณไฟเขียวที่มีลูกศรชี้ให้เลี้ยวซ้าย จึงจะเลี้ยวได้
เมื่อขี่จักรยาน จักรยานไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ถึงสี่แยก ต้องรอสัญญาณไฟเขียวที่มีลูกศรชี้ให้เลี้ยวซ้าย จึงจะเลี้ยวได้

แต่หากเป็นสี่แยกที่มีสัญญาณไฟเขียวอย่างเดียว (ไม่มีลูกศรชี้เลี้ยวซ้ายได้) ต้องเลี้ยวแบบ 2 ตอนตามในรูปข้างบน
แต่หากเป็นสี่แยกที่มีสัญญาณไฟเขียวอย่างเดียว (ไม่มีลูกศรชี้เลี้ยวซ้ายได้) ต้องเลี้ยวแบบ 2 ตอนตามในรูปข้างบน

       - ชมวิดิโอแนะนำ การสอบปฏิบัติ จากกองทะเบียนยานยนต์ เขตซื่อหลิน วิดีโอสาธิตสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ภาคปฏิบัติ
       - สอบภาคปฏิบัติต้องผ่าน 70 คะแนนขึ้นไป หากไม่ผ่านต้องรอ 7 วัน จึงจะสามารถนัดเวลาสอบใหม่ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ 125 NTD
       - คนที่ไม่มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง กองทะเบียนยานยนต์มีให้เช่า แต่ละที่มีค่าบริการแตกต่างกันไป แนะนำให้สอบถามก่อนไปสอบ

6.สอบผ่านแล้ว เข้าสู่ขั้นตอนทำใบขับขี่

       - หลังจากสอบผ่านทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ให้นำใบรับรองการสอบไปทำใบขับขี่
       - เสียค่าธรรมเนียมการทำใบขับขี่ 200 NTD

      ปล.เพราะไต้หวันเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยด้านการจราจรมากๆ เพราะฉะนั้น เมื่อได้ใบขับขี่ไต้หวันแล้ว อย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรกันด้วยนะคะ 

 

ข้อมูลที่อยู่และพิกัดกองทะเบียนยานยนต์ทั่วไต้หวัน

ภาคเหนือ

กองทะเบียนยานยนต์ เขตจีหลง 基隆監理站  
ที่อยู่ : No. 296 Shishi Road, Qidu District, Keelung City 206
พิกัด :  No. 296, Shijian Rd, Qidu District

กองทะเบียนยานยนต์ เขตซื่อหลิง 士林監理站   
No.80, Sec. 5, Chengde Rd., Shilin District, Taipei City 111
พิกัด : No. 80, Section 5, Chengde Rd, Shilin District

กองทะเบียนยานยนต์ เขตซู่หลิน  台北區監理所 
ที่อยู่ : No. 7, Lane 248, Zhongzheng Road, Shulin District, New Taipei City 238
พิกัด : Taipei Motor Vehicles Office

กองทะเบียนยานยนต์ เขตปั่นเฉียว 板橋監理站 
ที่อยู่ : No. 116, Sec. 3, Zhongshan Road, Zhonghe District, New Taipei City 235
พิกัด : Banciao Motor Vehicles Supervision Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตหลูโจว 蘆洲監理站 
ที่อยู่ : No. 163, Sec. 2, Zhongzheng Road, Luzhou District, New Taipei City 247
พิกัด : Luzhou Motor Vehicles Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตเถาหยวน 桃園監理站 
ที่อยู่ : No. 416, Jieshou Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330
พิกัด Taoyuan Station, Hsinchu Motor Vehicles Office

กองทะเบียนยานยนต์ เขตจงลี่ 中壢監理站 
ที่อยู่ : No. 394, Yanping Road, Zhongli District, Taoyuan City 320
พิกัด : Zhongli Station of Hsinchu Motor Vehicles Office

กองทะเบียนยานยนต์ เขตซินผู่ ซินจู๋ 新竹區監理所 
ที่อยู่ : No. 58, Sec. 3, Wende Road, Xinpu Town, Hsinchu County
พิกัด : No. 58, Section 3, Wende Rd, Xinpu Township

กองทะเบียนยานยนต์ เขตตงชวี ซินจู๋ 新竹市監理站 
ที่อยู่ : No. 10, Ziyou Road, East District, Hsinchu City, 300
พิกัด : Hsinchu City Station, Hsinchu Motor Vehicles Office

กองทะเบียนยานยนต์ เขตเหมียวลี่ 苗栗監理站
ที่อยู่ : No. 98, Fuli Li, Miaoli City, Miaoli County 360
พิกัด : Miaoli Station, Hsinchu Motor Vehicles Office 

ภาคกลาง 

กองทะเบียนยานยนต์ เขตต้าตู่ ไทจง 台中區監理所 
ที่อยู่ : No. 2, Section 1, Youyuan Road, Dadu District, Taichung City
พิกัด : Taichung Motor Vehicles Office

กองทะเบียนยานยนต์ เขตเป่ยถุน ไทจง 台中市監理站 
ที่อยู่ : No. 77, Beitun Road, North District, Taichung City 404
พิกัด : Taichung City Motor Vehicles Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตผูหลี่ 埔里監理分站 
ที่อยู่ : No. 68, Shuitou Road, Puli Town, Nantou County
พิกัด : Puli Motor Vehicles Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตฟงหยวน ไทจง 豐原監理站 
ที่อยู่ : No. 120, Fengdong Road, Fengyuan District, Taichung City 420
พิกัด : Fongyuan Motor Vehicles Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตหนานโถว 南投監理站 
ที่อยู่ : No. 301, Guangming 1st Road, Nantou City, Nantou County
พิกัด : 南投監理站

กองทะเบียนยานยนต์ เขตจางฮั่ว 彰化監理站 
ที่อยู่ : No. 457, Sec. 2, Zhongshan Road, Huatan Township, Changhua County 503
พิกัด : https://g.page/jahtmv?share

ภาคใต้

กองทะเบียนยานยนต์ เขตตงซื่อ หยุนหลิน 東勢監理分站  
ที่อยู่ : No. 333 Xinkun Road, Dongshi Township, Yunlin County
พิกัด : Tungshih Motor Vehicle Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตโต่วลิ่ว หยุนหลิน 雲林監理站 
ที่อยู่ : No. 411, Sec. 2, Yunlin Road, Douliu City, Yunlin County 640
พิกัด : Yunlin Motor Vehicle Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตผู่จื่อ เจียอี้  嘉義區監理所 
ที่อยู่ : No. 29, Puzi 7th Road, Puzi City, Chiayi County 613
พิกัด : Chiayi Motor Vehicles Office

กองทะเบียนยานยนต์ เขตเป่าเจี่ยน เจียอี้ 嘉義市監理站 
ที่อยู่ : No. 89, Baojian Street, East District, Chiayi City, 600
พิกัด :  Chiayi City Motor Vehicle Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตซินหยิง ไถหนาน 新營監理站 No. 55,
ที่อยู่ : Datong Road, Xinying District, Tainan City 73048
พิกัด : Shinying Motor Vehicle Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตหมาโต้ว ไถหนาน 麻豆監理站 
ที่อยู่ : No. 551, Xinsheng North Road, Madou District, Tainan City 72147
พิกัด : Madou Motor Vehicle Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตหนานจื่อ เกาสง 高雄市監理所 
ที่อยู่ : No. 71, Demin Road, Nanzi District, Kaohsiung City 811
พิกัด : Kaohsiung City Motor Vehicles Office

กองทะเบียนยานยนต์ เขตหลิงหย่า เกาสง 苓雅監理站 
ที่อยู่ : No. 22, Ankang Road, Lingya District, Kaohsiung City 802
พิกัด : Kaohsiung City Motor Vehicles Office Lingya Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตฟ่งซาน เกาสง 高雄區監理所 
ที่อยู่ : No. 361, Wuying Road, Fengshan District, Kaohsiung 83002
พิกัด : Kaohsiung Motor Vehicle Office, Directorate General of Highways

กองทะเบียนยานยนต์ เขตฉีซาน เกาสง 旗山監理站 
ที่อยู่ : No. 123-1, Qiwen Road, Qishan District, Kaohsiung City 842
พิกัด : Kaohsiung City Motor Vehicles Office Cishan Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตผิงตง 屏東監理站 
ที่อยู่ : No. 222, Zhongxiao Road, Pingtung City, 900
พิกัด : Pingtung Station, Kaohsiung Motor Vehicle Office, MOTC

กองทะเบียนยานยนต์ เขตเหิงชุน 恆春監理分站 
ที่อยู่ : No. 11, Caopu Road, Hengchun Town, Pingtung County 946
พิกัด : Hengchun Motor Vehicle Station

ภาคตะวันออก 

กองทะเบียนยานยนต์ เขตอี๋หลาน 宜蘭監理站 
ที่อยู่ : No. 9, Sec. 2, Zhongzheng Road, Wujie Township, Yilan County 268
พิกัด : Yilan Motor Vehicles Supervision Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตฮัวเหลียน 花蓮監理站 
ที่อยู่ : No. 152, Sec. 2, Zhongzheng Road, Ji'an Township, Hualien County 973
พิกัด : Hualien Motor Vehicles Supervision Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตอวี้หลี่ 玉里監理分站 
ที่อยู่ : No. 427, Zhonghua Road, Yuli Town, Hualien County 981
พิกัด : Yuli Motor Vehicles Supervision Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตไถตง 台東監理站 
ที่อยู่ : No. 441, Zhengqi North Road, Taitung City, Taitung County 950
พิกัด : Taitung Motor Vehicles Supervision Station

เกาะรอบนอก

กองทะเบียนยานยนต์ เขตจินเหมิน 金門監理站  
ที่อยู่ : No. 6-1, Huanghai Road, Jinhu Town, Kinmen County
พิกัด : Jinmenjianli Station

กองทะเบียนยานยนต์ เขตเผิงหู 澎湖監理站 
ที่อยู่ : No. 121, Magong City, Penghu County
พิกัด : Penghu Station , Kaohsiung Motor Vehicles office

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง