:::

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565

  • 05 March, 2022
สโมสรผู้ฟัง
โครงการอาหารเผื่อคนยากไร้ของนครนิวไทเป มีข้าวกล่องหลากหลายเมนู

1. รู้ไหม? ธอร์ เทพแห่งสายฟ้าของไต้หวันอยู่ที่เขาอาลีซาน เจียอี้ครองแชมป์เมืองที่มีฟ้าแลบถี่สุดในไต้หวันติดต่อกันเป็นปีที่ 4 เขาอาลีซานฟ้าแลบฟ้าผ่าบ่อยสุด

          วันเสาร์ที่ 5 มีนาคมนี้ ตรงกับวันจิงเจ๋อ (驚蟄) 1 ใน 24 ช่วงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศตามภูมิปัญญาโบราณของจีน เป็นช่วงฤดูกาลที่มีฟ้าผ่าเสียงดัง เรียกให้บรรดาสัตว์และแมลงตื่นจากการจำศีล เข้าสู่ฤดูเพาะปลูก นับจากนี้ไป อากาศจะเริ่มอบอุ่นขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมของโลกแปรเปลี่ยนไป ฤดูหนาวอาจเยื้อยาวออกไปหน่อย แต่โดยหลักการแล้ว การแบ่งช่วงเวลาของปีออกเป็น 24 ช่วงหรือฤดูกาลของจีน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาโบราณนับเป็นพัน ๆ ปีมาแล้ว ก็ยังค่อนข้างแม่นยำ และถูกยึดถือเป็นปฏิทินหลักในการประกอบเกษตรกรรมมาจนถึงทุกวันนี้

ปี 2564 ที่ผ่านมา ทั่วไต้หวันมีปรากฏการณ์ฟ้าแลบประมาณ 12 ล้านครั้ง

          เมื่อพูดถึงฟ้าแลบฟ้าผ่า อยากนำเอาข้อมูลในด้านนี้มาเล่าให้ฟัง เมืองที่พบเห็นฟ้าแลบและได้ยินเสียงฟ้าผ่าบ่อยที่สุดในไต้หวัน ได้แก่เมืองเจียอี้ โดยปี 2564 ที่ผ่านมา ทั่วไต้หวันมีปรากฏการณ์ฟ้าแลบประมาณ 12 ล้านครั้ง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นทางภาคกลางและใต้ของเกาะไต้หวัน เมืองเจียอี้ ฟ้าแลบความถี่สูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แล้ว เหตุที่เป็นเช่นนี้ ดร. เผิงฉี่หมิง กรรมการผู้จัดการใหญ่ WeatherRisk Explore Inc. บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านลมฟ้าอากาศของไต้หวันกล่าวว่า สืบเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา อากาศแปรปรวนบ่อย ทำให้เมืองเจียอี้ โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาอาลีซาน พบเห็นฟ้าแลบและฟ้าผ่าบ่อยที่สุดในไต้หวัน ตามด้วยนครไถหนาน

เจียอี้เป็นเมืองที่มีปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าผ่าถี่สุดในไต้หวัน ภาพถ่ายจากบนภูเขาอาลีซาน (ภาพจาก https://www.facebook.com/alishan.fans)

          จากข้อมูลพบว่า 10 เมืองแรกในไต้หวันที่มีฟ้าแลบฟ้าผ่าบ่อยถี่สุด มี 6 เมืองอยู่ทางภาคกลางและใต้ สำหรับทางภาคเหนือ เมืองซินจู๋ หรือเมืองแห่งสายลม ก็ติดอันดับเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นครนิวไทเปมีแนวโน้มมาแรง พบปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าผ่ามากขึ้น

ภาพฟ้าแลบยามค่ำที่เขตปั่นเฉียว นครนิวไทเป (ภาพถ่ายโดย Justin Cheng)

          สำหรับการป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่า มีดังนี้  1.หลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้ง ในขณะฝนตกฟ้าคะนอง หากจำเป็นควรนั่งยอง ย่อตัวให้ต่ำและชิดกับพื้นให้มากที่สุด แต่ไม่ควรนอนราบกับพื้น รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้สูง เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา เพราะฟ้าผ่าลงที่สูง  2.ควรหลบในตัวอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้า จะช่วยป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าได้ แต่ไม่ควรใช้โทรศัพท์ เปิดคอมพิวเตอร์ เล่นอินเทอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรืออยู่ใกล้ประตู หน้าต่างที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะในขณะฟ้าร้องฟ้าผ่า  3.หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพราะกระแสไฟจากฟ้าผ่าอาจไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสื่อไฟฟ้าต่างๆ ทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้

ขณะฟ้าแลบฟ้าผ่า หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้สูง เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ควรหลบในตัวอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้า

2. อาหารเผื่อคนยากไร้ของนครนิวไทเป (suspend meal)

         เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา นายโหวโหย่วอี๋ ผู้ว่าการนครนิวไทเป ได้ประกาศผลการดำเนินโครงการอาหารเผื่อคนยากไร้ (suspend meal) ผ่านแพลตฟอร์ม eFOOOD  ซึ่งจะช่วยจับคู่ร้านอาหารที่รับบริจาคและผู้มีจิตกุศลต้องการบริจาค กับผู้ที่ต้องการรับอาหาร ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2564 เป็นต้นมา โดยตลอดช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับอานิสงส์จากโครงการนี้มากกว่า 250,000 คน และมีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 1,127 ร้าน ทำให้สามารถกระจายความช่วยเหลือไปสู่คนยากไร้ กลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่มีความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการอาหารเผื่อคนยากไร้ของนครนิวไทเป มีผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบาง 250,000 คน ได้รับอานิสงส์

         ในความเป็นจริงแล้วโครงการอาหารเผื่อคนยากไร้ มีการจัดทำขึ้นในเกือบทุกเมืองของไต้หวัน รวมถึงนครนิวไทเป มีทั้งที่ดำเนินการโดยหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน อาหารเผื่อคนยากไร้ ที่ว่านี้ก็คือ ผู้มีใจกุศลจะเอาเงินไปบริจาคให้แก่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนมากจะเป็นร้านข้าวกล่อง ร้านบะหมี่ หรือร้านอาหารทั่วๆไป โดยจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ อย่างเช่นบริจาคข้าวกล่อง 20 กล่อง ก็จะจ่ายเงินค่าข้าวกล่องทั้งหมดไว้ ทางร้านอาหารก็จะติดประกาศไว้หน้าร้านว่า วันนี้มีข้าวกล่องบริจาคไว้ 20 กล่อง ผู้ที่ความต้องการมาขอรับได้ฟรี

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2564 หรือในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับอานิสงส์จากโครงการนี้มากกว่า 250,000 คน

          โครงการอาหารเผื่อคนยากไร้ภาษาจีนเรียกว่า 待用餐 (อ่านว่า ไต้ย่งชัน) หมายถึง อาหารรอคนมารับ โดยได้ไอเดียมาจากกาแฟที่ซื้อไว้รอให้คนมารับ (Suspended Coffee) ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากร้านกาแฟแห่งหนึ่งในเมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 800-900 ปีก่อนคริสตกาลโดยอาณาจักรกรีก  ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก โดยในภาษาอิตาเลียนเรียกว่า “คาเฟ่ ซอสเปโซ” (Caffè Sospeso) ที่แปลว่ากาแฟรอก่อน หรือกาแฟซื้อเอาไว้ก่อน ซึ่งหมายถึงการซื้อกาแฟเผื่อเอาไว้ให้ผู้อื่นซึ่งจะเป็นใครก็ได้ที่มีความต้องการและจะยากไร้หรือไม่ก็ได้ ซึ่งคนซื้อเองก็ไม่เปิดเผยตัวตนว่าเป็นใคร เชื่อกันว่าการกระทำแบบนี้เป็นการแสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยเริ่มทำโครงการนี้เมื่อ 100 ปีก่อน

ร้านอาหารที่ร่วมโครงการ จะติดป้ายประกาศว่า วันนี้มีอาหารรอคนมารับจำนวนเท่าไหร่ โดยชื่อผู้บริจาคมักจะใช้นามแฝง

         ในไต้หวันโครงการกาแฟซื้อเผื่อผู้อื่นนี้เริ่มมีการจัดทำกันเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว  และถูกต่อยอดเป็นโครงการอาหารเผื่อคนยากไร้ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งมาจากคนที่มีความต้องการหรือผู้ยากไร้จริงๆ อาจไม่กล้าไปขอรับอาหาร ทำให้นครนิวไทเปปรับแนวทางการดำเนินโครงการ ด้วยการดึงเอาศูนย์สังคมสงเคราะห์ทุกแห่งในนครนิวไทเปเข้ามาร่วมโครงการนี้ โดยศูนย์สังคมสงเคราะห์มีหน้าที่สำรวจชุมชนในความรับผิดชอบว่า มีผู้ต้องการรับอาหารที่มีคนบริจาคหรือไม่ มากน้อยเพียงใด จากนั้นแจ้งตัวเลขไปยังแพลตฟอร์ม eFOOOD เพื่อขอรับคูปองแลกอาหารจากร้านค้าที่ร่วมโครงการ วิธีการนี้ทำให้ผู้ยากไร้ที่มีความต้องการจริงๆได้รับความช่วยเหลือและไม่รู้สึกกระดากอายที่จะไปรับอาหารที่มีคนบริจาคและฝากไว้ตามร้านอาหารต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ

อาหารรอคนมารับได้ไอเดียมาจากกาแฟรอคนมารับ (Caffè Sospeso) ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากร้านกาแฟในเมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี

         คุณเฉินจื้อกั๋ว (陳志國) เถ้าแก่ร้านซุปข้นปลาหมึก (魷魚羹) ในเขตหลูโจว นครนิวไทเป ซึ่งเริ่มรับทำอาหารเผื่อคนยากไร้มาเป็นเวลากว่า 8 ปี เล่าว่า เคยมีคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวผู้หนึ่ง มีบุตร 2 คน ยังเรียนชั้นประถมฯทั้งคู่ ตัวเขาเองทำงานหาเช้ากินค่ำ ต่อมาตกงาน เขาจึงมาขอรับอาหารที่มีคนบริจาคไว้ที่ร้านซุปข้นปลาหมึกของคุณเฉินบ่อยๆ และจะขออาหาร 3 ชุดเอาไปเผื่อลูกๆด้วย  อยู่มาวันหนึ่งคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวรายนี้มาที่ร้านแล้วควักเงินให้เถ้าแก่เฉิน 1,000 เหรียญไต้หวัน และบอกว่าเขาได้งานทำแล้ว ยืนยันขอจ่ายคืนเผื่อคนอื่นที่ลำบากจะได้มาขอรับอาหารฟรีที่ร้านนี้ได้ แต่เถ้าแก่เฉินรับไว้แค่ 100 เหรียญ ทั้งที่ใจจริงไม่อยากรับไว้เพราะเห็นว่าเป็นค่าจ้างที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรง อยากให้คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวผู้นี้เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น  หากการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในลักษณะเช่นนี้ มีมากขึ้น เชื่อว่า จะช่วยให้ก้าวไปสู่ความเป็นสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นจากน้ำใจของผู้มีจิตกุศล อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของผู้คนในสังคม

คุณเฉินจื้อกั๋วเสื้อ (เสื้อแดง) เถ้าแก่ร้านซุปข้นปลาหมึกในเขตหลูโจว นครนิวไทเป รับทำอาหารเผื่อคนยากไร้มาเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว

        แพลตฟอร์มอาหารเผื่อคนยากไร้ของนครนิวไทเป : https://efoood.org/

โครงการอาหารเผื่อคนยากไร้ของนครนิวไทเป มีข้าวกล่องหลากหลายเมนู

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง