:::

สังคมทั่วไป General มิติใหม่ ไต้หวัน

มิติใหม่ ไต้หวัน

          เพราะในแต่ละวันไต้หวันมีเรื่องราวดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ สังคม จิตอาสา การศึกษา และการท่องเที่ยว เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ ของเรื่องราวดีๆ  แต่เมื่อรวมกันหลายคนหลายครั้งหลายเรื่อง เรื่องราวเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ขยายวงกว้าง ซึ่งเราจะหยิบเรื่องราวเหล่านี้แหละมาบอกต่อให้ทุกคนได้รับทราบกัน ว่าทุกวันใหม่ในไต้หวันมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นบ้าง ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ในไต้หวัน

 

รายการ

24 July, 2022
มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2565

  มิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องราว ตอนที่ 2 เกี่ยวกับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้า หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า เตี้ยนต้งจีเชอ (電動機車) ยานพาหนะสีเขียวเพื่อสิ่งแ ...more

17 July, 2022
มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565

     มิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวรถสกูตเตอร์ไฟฟ้า หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า เตี้ยนต้งจีเชอ (電動機車) ยานพาหนะสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ก ...more

10 July, 2022
มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

      รายการมิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้พูดถึงขั้นตอนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไต้หวัน (ตอนที่ 2) ไต้หวันถูกล้อมรอบด้วยทะเลที่แม้จะเป็นพื้นที่เพียง 3 ...more

03 July, 2022
มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

     รายการมิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้พูดถึงขั้นตอนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไต้หวัน (ตอนที่ 1) ไต้หวันถูกล้อมรอบด้วยทะเลที่แม้จะเป็นพื้นที่เพียง 3 ใ ...more

28 June, 2022
มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

     มิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้จะพูดถึงเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงที่ภาษาจีนอ่านว่า เมา (貓) แปลเป็นภาษาไทยก็คือ แมว นั่นเอง ไต้หวันมีหมู่บ้านแมวเป็นสถานที่ ...more

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 61
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง