:::

เศรษฐกิจ-เทคโนโลยี Economy-Technology ไต้หวันไฮเทค

ไต้หวันไฮเทค

เรื่องราวเทคโนโลยี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัยในไต้หวัน ติดตามได้ในรายการ ไต้หวัน Hi-Tech

 

มีอะไรทันสมัยยิ่งกว่าแนะนำมาเลย  [email protected]

 

รายการ

17 January, 2016
ไต้หวันไฮเทค 17 ม.ค. 2559 เกษตรธรรมชาติ

เกษตรอินทรีย์ ระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญกับ ความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผู้คน เกษตรอินทรีย์พึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางช ...more

10 January, 2016
ไต้หวันไฮเทค - 10 ม.ค. 2558 รถไฟฟ้าสายสนานบิน

รถไฟฟ้าสายสนามบินเปิดบริการปลายเดือนมีนาคม           นายเฉินเจี้ยนอวี่ (陳建宇) รมว. กระทรวงคมนาคมแถลงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบความเร็ว และจำลองสภาพ ...more

03 January, 2016
ไต้หวัน ไฮเทค - 3 ม.ค. 2559 - รถยนต์ไฟฟ้า

รถเมล์ไฟฟ้าเมืองจินเหมิน 12 คัน ผลักดันเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไต้หวัน           กรมอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐการแถลงว่า เมืองจินเหมินผลักดัน ...more

27 December, 2015
ไต้หวัน ไฮเทค - 27 ธ.ค. 2558 ไตัหวันพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

ไต้หวันผลิตบุคคลากร รองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0           สภาบริหารพัฒนาสภาพแวดล้อมการผลิตอัจฉริยะ รองรับโครงการส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4 ...more

20 December, 2015
ไต้หวันไฮเทค 20 ธ.ค. 2558 - รากฟันเทียมฉีดยาได้

ม. เทคโนโลยีไทเป วิจัยพัฒนาฟันปลอมฉีดยาเข้าสู่ร่างกายได้         ทันตแพทย์ หลี่อวี้หรง (李育融) และ รศ. ลวิจื้อเฉิง (呂志誠) คณะวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล มหาว ...more

1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง