close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

27 September, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์กรณีญาติสายเลือดตรงเสียชีวิตจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน           แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน (ยกเว้นตำแห ...more

13 September, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 13 กันยายน 2566

1. รู้จักระบบช่วยเหลือแรงงานที่ถูกให้ออกจากงาน หากนายจ้างปิดหรือลดขนาดกิจการ ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าให้ออกจากงานตามอายุงานของลูกจ้างปีละ 1 เดือน กรณีนายจ ...more

06 September, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 6 กันยายน 2566

1. นายจ้างต้องให้วันหยุดพักพิเศษประจำปีแก่แรงงานต่างชาติ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ต้องจ่ายชดเชยเป็นค่าจ้าง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับหนัก 1 ล้านเหรียญไต้หวัน      ...more

30 August, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

1. เตือนแรงงานไทยไม่กู้หนี้ใหม่ อย่าไว้ใจค้ำประกันให้ใคร ระวังต้องใช้หนี้แทนคนอื่น           ปัจจุบัน แรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน ส่วนใหญ่ ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 95
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง