close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

21 February, 2024
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์           “การค้ามนุษย์” เป็นคำที่เราได้ยินอยู่บ่อย ๆ แต่หลายคนอาจไม่รู้ความหมายว่า มันคืออ ...more

14 February, 2024
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

          เมื่อค่ำวันที่ 6 ก.พ. 2567 รายการไขปัญหาแรงงานได้เกียรติจากนางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานไทย ไทเป และนายณัฐชยวัศ สงวน ...more

07 February, 2024
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

1. อย่าพลาดฟัง! ผอ. ประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผอ. สำนักงานแรงงานไทย ไทเป และ ผอ. ณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ ผอ. สำนักงานแรงงานไทย เกาสง ให้คำแนะนำข้อมูลดี ๆ แล ...more

31 January, 2024
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

1. ไต้หวันกังวลแรงงานต่างชาติหลบหนีพุ่ง แรงงานเวียดนามทุก 5 คนหนี 1 คน อาจพิจารณาระงับการนำเข้าชั่วคราว หากไม่มีมาตรการแก้ปัญหาที่ได้ผล           แ ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 100
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง