:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

13 July, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

1. ดัดหลัง บจง. ด้วยการเปิดให้ตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ น่าชื่นชมแต่ยังไม่พอ แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ร้องเข้าระบบเองไม่เป็น ขอทำแพลตฟอร์มใ ...more

06 July, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

1. แรงงานต่างชาติเปลี่ยนบัตร ARC แบบใหม่ กรมประกันสุขภาพจะออกบัตรประกันสุขภาพใบใหม่และส่งให้นายจ้างโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องยื่นขอใหม่           เพื่ออำ ...more

29 June, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

1. คิดให้ดีก่อนย้ายงาน! เสียค่าย้ายงานและไม่ดีอย่างที่คิด กว่าครึ่งปรับตัวไม่ได้และมีปัญหาทำให้เสียภาพลักษณ์ นายจ้างเอือมและเริ่มไม่รับ ยกเว้นมาจากโรง ...more

22 June, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

1. แรงงานต่างชาติเดินทางมาใหม่บ่น ยื่นขอเงินชดเชยช่วงกักตัวล่าช้ามาก บางรายรอครึ่งปี เหตุต้องทำบัตร ARC และเปิดบัญชีธนาคารก่อนจึงจะยื่นขอได้ เฉลี่ย 3- ...more

15 June, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

1. ปีใหม่นี้มีแนวโน้มจะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำต่อเนื่อง รอลุ้นผลมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำในเดือนสิงหาคมศกนี้           ปัญหาควรปรั ...more

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 92
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง