close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

13 December, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

1. เป็นไปได้ไหม? NGO เรียกร้องยกเลิกระบบการจัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน หันไปใช้การนำเข้าแบบรัฐต่อรัฐ ทำไมประเทศอื่นทำได้ แต่ไต้หวันยากจัง           ช่ว ...more

06 December, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL (ทักษะการฟังขั้นพื้นฐาน) ประจำเดือนมกราคม 2567 วันเปิดรับสมัคร : จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน - อังคารที่ 12 ธันว ...more

29 November, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

1. กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือ อย่าส่งเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของคนอื่นในยามค่ำคืน           มีแรงงานจำนวนหนึ่งร้องเรียนว่า ช่วงกลางดึกมีคนเล่นการพน ...more

22 November, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

1. ไทยหลอกไทย! 3 คนไทยถูกหลอกไปทิ้งไว้บนเขาไต้หวัน ไม่มีงานและไม่มีอาหาร ไหวตัวทันรีบกลับบ้าน พบตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับก็ปลอม โชคดีมีคนไทยช่วยเหลือ ก ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 100
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง