:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

15 March, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

1. กลับสู่ภาวะปกติ! เริ่ม 20 มี.ค. แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวัน ไม่ต้องฉีดวัคซีนโควิดก่อน ยกเลิกสังเกตอาการตนเอง ผู้ป่วยอาการเบาไม่ต้องรายงาน ยกเล ...more

08 March, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

1. เตือนภัยแก๊งหลอกไปทำงานเกษตร ติดแผงโซลาร์เซลล์ที่ไต้หวัน ตำรวจจับตาโฆษณาโจ๋งครึ่มผ่านเฟซบุ๊ก เจ้าของเพจระวังติดคุก ฐานมีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยให้โฆษณ ...more

01 March, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

1. เศรษฐกิจอยู่ในภาวะขาลง ทำยอดจำนวนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ยังไม่ถูกตรวจพบ ทะลุหลัก 80,000 คนแล้ว สูงเป็นประวัติการณ์            สถิติของสำนักงา ...more

22 February, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

1. กระทรวงแรงงานไต้หวัน สนับสนุนให้แรงงานต่างชาติตรวจเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์เป็นประจำ แต่เป็นการตรวจในลักษณะสมัครใจ ห้ามนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานบังคับ ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 92
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง