:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

30 November, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

1. เตือน! อย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบ ตำรวจตรวจเข้มรถจักรยานไฟฟ้าแต่ง ที่ไถหนาน 2 วัน จับรถน้ำหนักเกิน 60 กก. นับร้อยคัน ยึดรถ 21 คัน           ตั้งแต่ 30 ...more

23 November, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

1. กระทรวงแรงงานเตือน ห้ามนายจ้างอ้างเหตุผลสถานการณ์โควิด-19 จำกัดแรงงานต่างชาติหยุดพักหรือออกนอกหอพักโดยอิสระ       นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโค ...more

16 November, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

1. เตือน! อย่าด่วนตัดสินใจย้ายงาน นายจ้างใหม่เริ่มไม่กล้ารับทำให้ย้ายยากขึ้น หรือย้ายไปแล้วอาจไม่คุ้น สุดท้ายเสียเงินแล้วก็ต้องกลับบ้าน          ป ...more

09 November, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

1. ขยายสัญญาโควิดสิ้นสุด 31 ธ.ค. นี้ แรงงานต่างชาติที่มีอายุงานสะสมครบ 12/14 ปีเลยกำหนดนี้ จะไม่สามารถขยายสัญญาจ้างต่อไปได้           กระทรวงแรงงาน ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 92
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง