close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

26 July, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2566

1. ไข้เลือดออกในไต้หวันระบาดหนัก พบผู้ป่วยแล้ว 831 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 80 ราย ติดจากไทยมากสุด 20 ราย เตือนแรงงานไทยที่จะกลับไปพักร้อนหรือเดินทาง ...more

19 July, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

1. เตือนแรงงานต่างชาติระวังโรคที่มากับยุง โดยเฉพาะไข้เลือดออก หยุนหลินตรวจพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 15 รายเป็นสายพันธุ์อินโดนีเซีย ที่เกาสงก็พบแรงงานต่างชา ...more

12 July, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

1. อย่าลืมสิทธิ์! อดีตแรงงานไทยในไต้หวันอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ขอเงินบำเหน็จชราภาพได้ ปี 2565 ไต้หวันอนุมัติแล้วกว่า 6,000 ราย 95% เป็นแรงงานไทย เฉลี่ยรา ...more

05 July, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566

1. เศรษฐกิจซบเซา โรงงานไม่มีโอที แรงงานไทยว่างจัดก่อคดีเมาแล้วขับพุ่ง ส่วนใหญ่ถูกปรับร่วมแสน บางคนชนรถมอเตอร์ไซค์แพงข้างทาง นอกจากค่าปรับแล้วยังต้องชด ...more

28 June, 2023
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

1. ไต้หวันช่วยสร้างอนาคตให้คุณหรือเปล่า? สองสามีภรรยาฟิลิปปินส์ขอบคุณไต้หวันที่ช่วยให้ครอบครัวของเขาลืมตาอ้าปากได้ เตรียมนำเงินออมกลับไปทำธุรกิจส่วนตั ...more

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 99
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง