:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

24 August, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

🔴 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00-18.00 น. นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดิ ...more

17 August, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

🔴 ธุรกิจเสือนอนกิน! มีกลุ่มบุคคลอ้างเป็น บจง. ช่วยอดีตแรงงานไทยขอเงินบำเหน็จชราภาพจากไต้หวัน โฆษณาทั่วทุกหมู่บ้านเก็บค่าทำเรื่อง 8,000-12,000 บาท แต่ใ ...more

10 August, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

1. สะดวกและประหยัด! ไต้หวันผ่อนคลายมาตรการควบคุมพรมแดน 15 ส.ค. เป็นต้นไป ผู้โดยสารทุกคนก่อนขึ้นเครื่องไม่ต้องตรวจ PCR ยกเลิกข้อบังคับนายจ้างต้องซื้อปร ...more

03 August, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

1. อยากเป็นแรงงานกึ่งฝีมือต้องทำอย่างไร? เคยมาทำงานที่ไต้หวัน อายุงานไม่ครบ 6 ปี เริ่มนับหนึ่งใหม่ เกิน 6 ปี อายุงานสะสมต้องครบ 11 ปี 8 เดือนขึ้นไป... ...more

27 July, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

1. อากาศร้อนจัด เตือนแรงงานไทยที่ทำงานกลางแจ้งระวังโรคลมแดด หรือฮีทสโตรก อันตรายถึงชีวิต            ไต้หวันเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัว ปีนี้ดูเหมือ ...more

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 92
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง