:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

18 July, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

งานวันแม่แห่งชาติ 10 ส.ค. ศกนี้ ผู้เข้างาน 1,000 ท่านแรกจะได้รับแจกการ์ดรักแม่และลุ้นรับรางวัลใหญ่ เช่นสมาร์ทโฟน htc Desire816 จำนวน 10 เครื่องและอื ...more

11 July, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันที่ 11 กรกฎาคม 2557

1. ตอบปัญหาการรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนประกันภัยแรงงานของไต้หวัน ปัจจุบันมีแรงงานไทยใช้สิทธิมากขึ้น แต่หลายคนยังไม่เข้าใจว่าผู้รับผลประโยชน์ จะสามารถร ...more

04 July, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557

1. มารู้จักระบบประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพของไต้หวันว่า ผู้เอาประกันจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง (แรงงานไทยในไต้หวันทุกคนควรทราบ) 2. คุณมนันยา ทิ ...more

27 June, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557

รายการไขปัญหาแรงงานสัปดาห์นี้ นำประเด็นการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ และปัญหาค่าจ้างและสวัสดิการของผู้อนุบาลในครัวเรือนมาเล่าให้ฟัง นอกจากนี้ยังมีเรื่องรา ...more

20 June, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2557

แรงงานไทยหลายคนอยากไปทำงานเกาหลี แต่คุณรู้ไหม? ไปทำงานเกาหลีถ้าไม่ถูกวิธี มีความเสี่ยงสูง แต่การไปอย่างถูกวิธีต้องทำอย่างไร? ไปอย่างผิดกฎหมายเสี่ยงภัย ...more

1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง