close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

27 February, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

1. เมื่อแรงงานไทยเจอนายจ้างเฒ่าหัวงู จะแก้ปัญหาอย่างไร? 2. แรงงานไทยจำนวนไม่น้อยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว มารู้จักวิธีป้องกันโรคนี้ 3. เชิญชวน ...more

20 February, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

1. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะปรับขึ้นเป็น 20,008 เหรียญไต้หวัน มีผลตั้งแต่ 1 .ก.ค. 58 2. รายได้ปี 58 ของแรงงานต่างชาติ ได้รับการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเพิ่มจ ...more

13 February, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

1. ข้อควรระวังในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนสำหรับแรงงานไทย 2. ความคืบหน้าการขยายระยะเวลาทำงานออกไปเป็น 15 ปี และยกเลิกข้อกำหนดกลับบ้านเมื่อทำงานครบ 3 ...more

06 February, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

1. แรงงานไทย ขาดความสนใจในปัญหาสุขภาพของตัวเอง เป็นเหตุให้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต โรคหัวใจและเบาหวานจำนวนมาก 2. ปัญหายาเสพติดระบาดในหมู่คนงานไทย ควรแ ...more

30 January, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันควรประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างเคารพสัญญาและกฎระเบียบ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้อนุบาลหลบหนี 2. คนงานไทยบางส่วนใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ เ ...more

1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง