:::

งานนัดพบผู้ฟังอาร์ทีไอ เมืองเจียอี้ 29 ก.ค. 2550