ก.เศรษฐการเผย การยกเลิกใช้ถ่านหินภายในปีค.ศ.2030 ยังเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

  • 08 November, 2018
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ก.เศรษฐการเผย การยกเลิกใช้ถ่านหินภายในปีค.ศ.2030 ยังเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

          ในวันที่ 8 พฤศจิกายน คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมไต้หวัน ได้ร่วมกันทบทวนร่างกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไม่ใช้ถ่านหิน ขณะเดียวกันภายในปีค.ศ.2025 รัฐบาลก็มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ไต้หวันเป็นประเทศปลอดจากการใช้ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้วย ดังนั้นจำเป็นต้องเริ่มกำหนดอัตราส่วนการใช้พลังงงานจากแหล่งต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งสองส่วนได้ นอกจากนี้การกำหนดแนวทางนโยบายลดปริมาณการใช้ถ่านหินสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้ายังต้องสอดคล้องกับแนวทางของสหพันธ์ Powering Past Coal Alliance ซึ่งมีประเทศแคนาดาและอังกฤษเป็นผู้นำอีกด้วย

           นายเจิงเหวินเซิง (曾文生) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการไต้หวันกล่าวว่า ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ของสหพันธ์ Powering Past Coal Alliance หรือประมาณ 1 ใน 3 มีปริมาณการใช้ถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น โดยประเทศในสหพันธ์ที่ใช้ถ่านหินผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุดขณะนี้คือเนเธอร์แลนด์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 34 ดังนั้นการลดปริมาณการใช้ถ่านหินให้เหลือ 0% ภายในปีค.ศ.2030 ของกลุ่มประเทศสมาชิกจึงเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้ ขณะที่ไต้หวันซึ่งมักจะเผชิญปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวอยู่เสมอ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไม่ใช้ถ่านหิน แต่จะให้ยืนยันว่าสามารถลดเหลือ 0% ได้ตามเวลาที่กำหนดยังคงเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติ

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore