ก.สาธารณสุขฯ ไต้หวันเผย ผู้ป่วยโรคติดต่อที่บอกประวัติข้อมูลไม่ครบ มีโทษปรับสูงสุด 60,000 เหรียญไต้หวัน

  • 08 November, 2018
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ผู้ป่วยโรคติดต่อที่บอกประวัติข้อมูลไม่ครบ มีโทษปรับสูงสุด 60,000 เหรียญไต้หวัน

           กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา นครเถาหยวนเกิดคดีฟ้องร้องผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลในสังกัดว่าเป็นผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยถูกฟ้องเนื่องจากไม่ยอมบอกประวัติข้อมูลจริงว่าก่อนมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกผู้ป่วยมีการเดินทางไปยังที่ใดหรือพบปะกับผู้ใดบ้าง จนส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้

           กระทรวงสาธารณสุขฯ กล่าวว่า หลังสอบสวนในกรณีนี้พบว่าผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนจริง เพราะผู้ป่วยได้มีการเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาและหลังจากกลับมาจากประเทศกัมพูชาได้ 3 วัน จึงเริ่มปรากฏอาการเจ็บป่วยและไปพบแพทย์ ซึ่งแพทย์ก็ได้ซักประวัติผู้ป่วยเนื่องจากเห็นว่าไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่แพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ แต่ผู้ป่วยกลับให้ข้อมูลไม่ครบและบิดเบือนข้อมูลไปจากความเป็นจริง ทำให้ขอบเขตในการเฝ้าระวังเกิดความผิดพลาด ซึ่งส่งผลต่อมีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคในเวลาต่อมาด้วย ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความผิดจากการละเมิดกฏหมายควบคุมโรคติดต่อ จึงต้องโทษปรับสูงสุดเป็นเงินจำนวน 60,000 เหรียญไต้หวัน

           กระทรวงสาธารณสุขฯ จึงอยากขอเตือนประชาชนว่าหากมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อใดๆ ก็ตาม จำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกฝ่าย บอกประวัติข้อมูลที่เป็นความจริง โดยเฉพาะเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เพราะประวัติข้อมูลทั้งหมดจะนำไปสู่การบำบัดรักษาที่ถูกต้อง และยังช่วยยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore