พบสถานที่เลี้ยงสุนัขจรจัดไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุนัขกว่า 100 ตัว

  • 08 November, 2018
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
พบสถานที่เลี้ยงสุนัขจรจัดไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุนัขกว่า 100 ตัว

           เจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ไต้หวัน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเขตเมืองซินจู๋ พบว่ามีสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดที่ไม่ได้มาตรฐานตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งภายในพื้นที่ดังกล่าวมีสุนัขอาศัยอยู่รวมกันกว่า 100 ตัว หลังสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ได้ข้อมูลว่า เจ้าของสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดแห่งนี้คือ ชายสูงอายุแซ่หลิน สร้างขึ้นมาในปีค.ศ.2015 โดยการบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ ชายแซ่หลินคนนี้เป็นผู้มีรายได้ต่ำที่ได้รับเงินช่วยเหลืออุดหนุนจากรัฐบาล ดังนั้นเงินที่ได้ในแต่ละเดือนจึงไม่เพียงพอต่อการดูแลสุนัขจรจัดกว่า 100 ชีวิต

           เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเปิดเผยว่า สุนัขทั้งหมดจะได้กินอาหาร 2 วันครั้ง ต้องดื่มน้ำเสียจากคลองบำบัดน้ำเสีย ไม่ได้การรับฉีดวัควีน ไม่ได้ทำหมัน บางตัวมีบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณร่างกาย ลูกสนัขจะถูกจับรวมกันไว้ในกรงอย่างแออัด ขณะที่สุนัขตัวใหญ่จะถูกจับมัดไว้ตามใต้ต้นไม้โดยมีเพียงสังกะสีปกคลุมแดดฝนให้เท่านั้น สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่คือรกรุงรัง สกปรก มีกลิ่นเหม็นของสิ่งปฏิกูลเป็นจำนวนมาก สุนัขทุกตัวส่งเสียงร้องขอด้วยความหิวโหย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครตัดสินขอความช่วยเหลือไปยังเทศบาลเมืองซินจู๋ เพื่อร่วมมือกันจัดการสถานที่เลี้ยงสุนัขจรจัดแห่งนี้ ย้ายสุนัขไปอยู่ในสถานที่ใหม่ที่มีมาตรฐาน พร้อมกับรักษาอาการเจ็บป่วยให้สุนัขกลับมาชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore