:::

นายกฯ ไล่ชิงเต๋อ เผยงาน Taichung World Flora จะทำให้ทั่วโลกเห็นไต้หวันในมุมใหม่ๆ มากขึ้น

  • 15 November, 2018
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
นายกฯ ไล่ชิงเต๋อ เผยงาน Taichung World Flora จะทำให้ทั่วโลกเห็นไต้หวันในมุมใหม่ๆ มากขึ้น
นายกฯ ไล่ชิงเต๋อ เผยงาน Taichung World Flora จะทำให้ทั่วโลกเห็นไต้หวันในมุมใหม่ๆ มากขึ้น

           งาน Taichung World Flora เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว โดยวันนี้ (15 พฤศจิกายน) นายกรัฐมนตรีไล่ชิงเต๋อ (賴清德) ได้กล่าวต่อที่ประชุมสภาบริหารไต้หวันว่า งาน Taichung Flower Expo เป็นงานระดับนานาชาติ ที่จะทำให้ทั่วโลกเห็นไต้หวันในมุมมองใหม่ๆ และเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับเมืองไทจงในการเป็นเวทีเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

           นายกรัฐมนตรีไล่ชิงเต๋อกล่าวว่า ตอนนี้มี 31 ประเทศ และองค์กรต่างๆ จาก 178 เมืองทั่วโลกรวมลงนามในปฏิญญาไทจงแล้ว ว่าด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดแสดงภายในอุทยาน เพื่อนำเสนอความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาในไต้หวัน นอกจากนี้แม้ว่าจะมีคนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมงานนิทรรศการ แต่การจราจรกลับไม่วุ่นวายและติดขัดแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าเทศบาลนครไทจงมีการวางแผนระบบการจัดการขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม อีกทั้งร้อยละ 65 ของผู้ที่เข้ามาชมงานนิทรรศการก็ยังเลือกโดยสารรถเมล์สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

           นายกรัฐมนตรีไล่ชิงเต๋อกล่าวอีกว่า งาน Taichung World Flora คือการนำพื้นฐานของเกษตรกรรม มาผนวกเข้ากับการท่องเที่ยว, คุณค่าของวัฒนธรรมกับมนุษยวิทยา และการอนุรักษ์สมดุลของระบบนิเวศ เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมชมงานได้รับทราบและเข้าใจถึงเป้าหมายใหญ่สามประการคือ “G-N-P” โดย G ย่อมาจาก Green สื่อความหมายถึงการแบ่งปันผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม, N ย่อมาจาก Nature สื่อความถึงสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ และ P ย่อมาจาก People สื่อความหมายถึงการดำเนินชีวิตด้วยวัฒนธรรมและมนุษยวิทยาที่ดี และในครั้งนี้ ยังได้มีการนำเอาอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมมาร่วมจัดแสดง ทำให้เห็นถึงขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับไต้หวันในระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรไต้หวันในระดับภูมิภาคต่อไป

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore