:::

ไต้หวันส่งเสริมการทูตเชิงเกษตร ข้าวกลายเป็นอาหารหลักของชาวปาปัวนิกีนี

  • 16 November, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันส่งเสริมการทูตเชิงเกษตร ข้าวกลายเป็นอาหารหลักของชาวปาปัวนิกีนี
ไต้หวันส่งเสริมการทูตเชิงเกษตร ข้าวกลายเป็นอาหารหลักของชาวปาปัวนิกีนี

ไต้หวันและปาปัวนิวกินีเคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตสั้น ๆ เพียง 16 วันจากนั้นตัดสัมพันธ์กัน แต่ไต้หวันยังคงพยายามผ่านช่องทางต่างๆ สร้างสัมพันธ์กับปาปัวนิวกินีในเชิงลึกด้านการเกษตร ให้ความช่วยเหลือคนในท้องถิ่นตั้งแต่ยุคปี 1990 ในระยะนี้ ปี 2015 คณะเทคนิคการเกษตรไต้หวันจัดตั้งศูนย์อบรมการเกษตร ที่เมืองหลวง Port Moresby และ เมืองอันดับ 2 Lae ถ่ายทอดประสบการณ์ของไต้หวันอบรมเกษตรกรในท้องถิ่น

Francis Sivi คนงานของศูนย์อบรมบอกว่า “พวกเราอยู่ที่นี่นานแล้ว ไม่เคยได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เลย พวกเราจึงเรียนรู้จากคณะเทคนิกไต้หวันประจำปาปัวนิวกินี พวกเราเรียนรู้มากมาย เช่น การดำนา การเพาะปลูก การใช้สารเคมีเกษตร”

คณะเทคนิคฯ ไต้หวันได้สอนเกษตรกรปลูกพืชต่าง ๆ จากไต้หวัน ได้แก่ ข้าวไถจงเบอร์ 10 ข้าวโพดหวาน มะระ เฉลี่ยอบรมปีละ 200-300 คน พัฒนาการเกษตรแบบเดิมเป็นการเกษตรสมัยใหม่ โดยเฉลี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้น 50% เหลือไปขายที่ตลาดได้ ข้าวได้กลายเป็นอาหารหลักของคนในท้องถิ่น หัวหน้าคณะเทคนิคฯ ไต้หวัน ฟังไจ่ชิว (方再秋) บอกว่า “ข้าวโพดที่พวกเขากินนำเข้ามาจากออสเตรเลีย บริษัทออสเตรเลียบอกพวกเขาว่า ปลูกข้าวไม่ได้ ปลูกข้าวที่นี่คุณภาพไม่ดี กินไม่ได้ ก็คือพวกเขาต้องการให้นำเข้า ไม่อยากให้พวกเราไปส่งเสริม ในตอนนั้นพวกเราก็ค่อยๆส่งเสริม ชาวปาปัวนิวกินีจึงได้เริ่มกินข้าว เพราะฉะนั้นอาหารหลักของพวกเขาตอนนี้กลายเป็นข้าวและเผือก”

สำหรับในอนาคต ฟังไจ่ชิว บอกว่าจะส่งเสริมให้จัดตั้งระบบผลิตจำหน่าย อาศัยพลังของกลุ่มนำผลผลิตการเกษตรขายเข้าสู่ตลาด

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore