:::

ลงประชามติผ่านได้ต้องเห็นด้วยอย่างน้อยเกือบ 5 ล้านเสียง

  • 21 November, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ลงประชามติผ่านได้ต้องเห็นด้วยอย่างน้อยเกือบ 5 ล้านเสียง
จีเจ้ิง (ชีเช็ง) (คนกลาง) เจ้าของประเด็นเปลี่ยนชื่อไต้หวันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020 เรียกร้องผู้คนสนับสนุนการลงประชามติครั้งนี้

ลงประชามติผ่านได้ต้องเห็นด้วยอย่างน้อยเกือบ 5 ล้านเสียง

          การเลือกตั้งท้องถิ่นไต้หวันในวันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 2561 จะมีการจัดการลงประชามติเป็นครั้งแรกหลังการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจัดการลงประชามติ รวม 10 ประเด็นด้วยกัน โดยเป็นการจัดการลงประชามติในลักษณะทั่วประเทศ ดังนั้น หากต้องการให้ประเด็นลงประชามติเหล่านี้ผ่านการรับรองจะต้องมีผู้กาช่อง "เห็นด้วย" อย่างน้อย 4,939,267 เสียง จากผู้ใช้สิทธิที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์จำนวนทั้งสิ้น 19 ล้าน 757,067 คน และที่สำคัญยิ่งกว่านี้ก็คือจำนวนผู้เห็นด้วยต้องมากกว่าผู้กา "ไม่เห็นด้วย"

            สำหรับ 10 ประเด็น ที่จะจัดการลงประชามติในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

            ประเด็นที่ 7 ต่อต้านอากาศเป็นพิษ  ประเด็นที่ 8 ต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเซินอ้าว ประเด็นที่ 9 ต่อต้านอาหารจากเขตปนเปื้อนกัมตภาพรังสีนิวเคลียร์ ประเด็นที่ 10 เกี่ยวกับการสมรส ประเด็นที่ 11 อายุที่เหมาะสมที่จะได้รับการศึกษาเพศศึกษา ประเด็นที่ 12 หลักประกันการสมรสเพศทางเลือก ประเด็นที่ 13 การเปลี่ยนชื่อไต้หวันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020 ประเด็นที่ 14 ความเสมอภาคการสมรส และ ประเด็นที่ 15 การอาศัยพลังงานนิวเคลียร์ค้ำจุนพลังงานเขียว (รายละเอียดที่เว็บไซต์อาร์ทีไอ http://election.rti.org.tw/2018e9u1/th/home-th)

รายละเอียดการลงประชามติ 10 ประเด็น วันที่ 24 พ.ย. 2561

รายละเอียดการลงประชามติ 10 ประเด็น วันที่ 24 พ.ย. 2561

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore