ราคาผักลดลง ส่งผลให้ CPI เดือนพฤศจิกายน เติบโตน้อยที่สุดในรอบ 13 เดือน

  • 06 December, 2018
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ราคาผักลดลง ส่งผลให้ CPI เดือนพฤศจิกายน เติบโตน้อยที่สุดในรอบ 13 เดือน

                สำนักงานสถิติและบัญชีกลาง สภาบริหารไต้หวัน สาธารณรัฐจีนประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2018 เพิ่มขึ้น 0.31% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตน้อยที่สุดในรอบ 13 เดือน จากการวิเคราะห์ของสำนักงานสถิติและบัญชีกลางพบว่า การที่ดัชนีราคาผู้บริโภคชะลอการเติบโตครั้งนี้มีสาเหตุหลัก 3 ประการได้แก่ 1.สภาพภูมิอากาศไม่แปรปรวน ทำให้พืชผักเติบโตได้ดี ราคาจำหน่ายจึงลดลงร้อยละ 22 ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของการเติบโต 2.ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีอัตราการเติบโตลดลงครึ่งหนึ่ง เติบโตเพียง 7.62% และ 3.การปรับเพิ่มขึ้นของภาษีบุหรี่ยาสูบตั้งแต่ปีที่แล้ว ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคค่อยๆ ลดลง

                สำนักงานสถิติและบัญชีกลางระบุว่า ถ้าหากตัดดัชนีส่วนของผัก ผลไม้ และพลังงานออกไป ก็จะเหลือดัชนีสุทธิที่เติบโตขึ้นร้อยละ 0.67 นับเป็นอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวต่ำสุดในรอบ 21 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าปัจจุบันยังคงมีเสถียรภาพอยู่

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore