ลมหนาวพร้อมความชื้นแฉะมาแล้ว ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด 16°c กลางและใต้ 17-18°c จนถึงวันอาทิตย์นี้

  • 07 December, 2018
  • อโศก ศรีจันทร์
ลมหนาวพร้อมความชื้นแฉะมาแล้ว ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด 16°c กลางและใต้ 17-18°c

                ดร.เผิงฉี่หมิง (彭啟明) กรรมการผู้จัดการใหญ่ WeatherRisk Explore Inc. บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านลมฟ้าอากาศของไต้หวันกล่าวว่า ทั่วภาคเหนือของไต้หวัน อุณหภูมิเช้าวันนี้ แตกต่างไปจากวันก่อนอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันเมฆหมอกเพิ่มมากขึ้น หลายพื้นที่มีฝนตก ทั้งนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นของลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพร้อมความชื้นพัดลงมาปกคลุมไต้หวัน ทำให้เช้านี้ ภาคเหนือเกาะไต้หวัน อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ต่ำสุดอยู่ที่ 16-17°c ภาคกลางและใต้ 17-18°c กลางวันจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย และสภาพอากาศเช่นนี้ จะดำเนินต่อไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ (9 ธ.ค.) วันจันทร์หน้ากลับมาอบอุ่นอีกครั้ง แต่วันอังคารที่ 11 ธ.ค. จะมีลมหนาวลูกใหม่มาเยือน ทำให้อุณหภูมิลดลงอีกครั้ง

มวลอากาศเย็นของลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพร้อมความชื้นพัดลงมาปกคลุมไต้หวัน ทำให้เช้านี้ ภาคเหนือเกาะไต้หวัน อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore