กลุ่มสิ่งแวดล้อมเรียกร้องรีบตรวจประเมินความปลอดภัยปลดระวางโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่ 1

  • 07 December, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่ 1 ในไต้หวัน

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องแรกของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่ 1 ในไต้หวันหมดอายุการใช้งาน ในวันที่ 5 ธันวาคม ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการปลดระวาง โดยทบวงสิ่งแวดล้อมเปิดประชุมพิจารณาวาระแรกในวันที่ 6 ธันวาคม กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียกร้องคณะกรรมการรีบตรวจประเมินความปลอดภัยเพื่อให้การปลดระวางใช้งานราบรื่นไร้กังวล

จางอวี้อี (張譽尹) ประธานสมาคมสิ่งแวดล้อมบอกว่า บริษัทไต้หวันพาวเวอร์ยื่นขอประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อปลดระวางโรงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องที่ 1 ตั้งแต่ กรกฎาคม 2016 ในการพิจารณาระยะที่ 1 บริษัทไต้หวันพาวเวอร์ยอมเข้าสู่ระยะที่ 2 ที่เข้มงวดมากกว่าและเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม นับเป็นครั้งแรกที่ชาวไต้หวันต้องเผชิญปัญหาการปลดระวางโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กลุ่มองค์กรสิ่งแวดล้อมได้เสนอกรอบชี้แนะของภาคเอกชน กำหนดเกี่ยวกับสภาพดิน ความแข็งแรงของทางลาด เส้นทางน้ำ น้ำใต้ดิน เป็นต้น มีความสมบูรณ์แล้ว จึงหวังว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจะรีบตรวจประเมินเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปลดระวางเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

         ทางด้านชุยซู่ซิน (崔愫欣) เลขาธิการกลุ่มปฏิบัติการประชาชนสีเขียวบอกว่า การปลดระวางโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความซับซ้อน ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ทั่วโลกมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 65%  ใช้งานเกิน 30 ปี ในอนาคตมีเครื่องปฏิกรณ์  300 กว่าเครื่องรอการปลดระวาง เป็นภาระที่ต้องเผชิญหน้าของประเทศที่ใช้ ไฟฟ้านิวเคลียร์

หลังการปลดระวางแล้วยังมีปัญหากากกัมมันตรังสีที่ต้องจัดการ แม้กากกัมมันตรังสีแห้งเก็บได้นาน 40 ปี รอจนกว่าจะมีสถานที่ถาวรจึงย้ายออกไป แต่หากไม่สามารถหาสถานที่เหมาะสมได้จะเกิดปัญหาการไม่ย้ายออกหรือไม่ คณะกรรมการจะต้องประเมินในส่วนนี้อย่างเข้มงวด

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore