close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

กต. ไต้หวัน ขอบคุณ สส. สหรัฐฯ ที่หนุนไต้หวันระบุไต้หวันเป็นประเทศเอกราช

  • 12 December, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
กต. ไต้หวัน ขอบคุณ สส. สหรัฐฯ ที่หนุนไต้หวันระบุไต้หวันเป็นประเทศเอกราช
นาย Ted Yoho ประธานคณะทำงานเอเชียแปซิฟิก คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร สหรัฐฯ

            กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้แสดงความขอบคุณที่นาย Ted Yoho ประธานคณะทำงานเอเชียแปซิฟิก คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร สหรัฐฯ ได้กล่าวสนับสนุนไต้หวัน โดยระบุว่า กต. ไต้หวันขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ได้แสดงจุดยืนสนับสนุนไต้หวันในทุกรูปแบบ

            นายเท็ดฯ มีจุดยืนสนับสนุนไต้หวันมาช้านาน โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเป็นผู้เสนอร่างญัตติสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมการประชุมองค์การอนามัยโลก

            สถานีวิทยุเสียงอเมริกา รายงานว่า นายเท็ดฯ ได้กล่าวสนับสนุนญัตติดังกล่าวว่า สหรัฐฯ ไม่ควรยอมรับจุดยืนที่จีนอ้างว่า ไต้หวันเป็น "หัวใจ" ของผลประโยชน์ของจีน ไต้หวันดำรงอยู่ในฐานะประเทศเอกราชอธิปไตยประเทศหนึ่ง นายเท็ดฯ ยังได้แสดงจุดยืนดังกล่าวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนด้วย และได้พยายามผลักดันให้ความสัมพันธ์กับไต้หวันก้าวสู่ระดับปกติอีกด้วย นายเท็ดฯ ยังได้ย้ำในบทความที่ตีพิมพ์ในไทเปไทม์สในไต้หวันว่า ถึงเวลาแล้วที่สหรัฐฯ จะต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ไต้หวันเป็นประเทศเอกราชอธิปไตยประเทศหนึ่ง ยอมรับความเป็นจริงนี้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore