:::

รัฐบาลแก้ไขร่างกฏหมายเพิ่ม 7 ข้อ เพื่อต่อสู้กับข่าวปลอม

  • 13 December, 2018
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
รัฐบาลแก้ไขร่างกฏหมายเพิ่ม 7 ข้อ เพื่อต่อสู้กับข่าวปลอม
รัฐบาลแก้ไขร่างกฏหมายเพิ่ม 7 ข้อ เพื่อต่อสู้กับข่าวปลอม

           เมื่อข่าวปลอมส่งผลให้เกิดข้อพิพาทและกระแสโจมตีรัฐบาลในหลายด้าน ล่าสุดจึงได้เรียกประชุม 13 หน่วยงานด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการหารือและร่วมแก้ไขร่างกฏหมายสำหรับสกัดการแพร่กระจายของข่าวปลอม โดยวันนี้ (13 ธันวาคม) สภาบริหารไต้หวันมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฏหมายเพิ่มเติมอีก 7 รายการ สำหรับเพิ่มบทลงโทษและโทษปรับจากการเผยแพร่ข่าวปลอม

           รายละเอียดการแก้ไขร่างกฏหมายดังกล่าวประกอบด้วย การให้ข้อมูลข่าวเท็จเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัตินิวเคลียร์โดยอ้างว่ามีผู้เสียชีวิต จะมีโทษจำคุก 7 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต หรือหากอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง จะมีโทษจำคุก 3-10 ปี ส่วนการเผยแพร่ข่าวเท็จเกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ จะมีโทษปรับสูงสุด 1,000,000 เหรียญไต้หวัน ขณะที่การเผยแพร่ข่าวเท็จเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร จะมีโทษจำคุก 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับสูงสุด 1,000,000 เหรียญไต้หวัน และการเผยแพร่ข่าวเท็จเกี่ยวกับปศุสัตว์หรือเกษตรกรรม จะมีโทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวัน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีไล่ชิงเต๋อ (賴清德) กล่าวว่า ข่าวเท็จส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ แม้รัฐบาลจะพยายามชี้แจงความจริงให้ประจักษ์ แต่การผลตอบรับที่ได้ก็ยังอยู่ในวงจำกัด ดังนั้นกระบวนการทางกฏหมายจึงเป็นวิธีการต่อสู้กับข่าวเท็จที่เหมาะสมกับไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore