:::

ภาคเอกชนร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ ใช้ชื่อไชนีสไทเป ต้องสอดคล้องเงื่อนไข 3 ประการ

  • 14 December, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ภาคเอกชนร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ ใช้ชื่อไชนีสไทเป ต้องสอดคล้องเงื่อนไข 3 ประการ
โอวเจียงอัน (歐江安) รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาธารณะ กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันแถลงในวันที่ 14  ภาคเอกชนร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ หากจะใช้ชื่อ Chinese Taipei จะต้องสอดคล้องเงื่อนไข 3 ประการ หลีกเลี่ยงการถูกกดฐานะประเทศให้ต่ำลง

โอวเจียงอัน (歐江安) รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาธารณะ กระทรวงการต่างประเทศชี้ว่า ควรเลือกใช้  Republic of China, Republic of China (Taiwan) หรือ Taiwan สำหรับ Chinese Taipei ควรเป็นตัวเลือกลำดับสุดท้าย โดยยึดหลักการ ไม่ ถูกแปลงเป็น China Taipei ไม่ถูกบิดเบือนเป็นส่วนหนึ่งของจีน และการจัดลำดับชื่อ อยู่ในหมวด T ไม่ใช่หมวด C  กระทรวงการต่างประเทศจึงจะยอมรับการใช้ Chinese Taipei โดยอนุโลม

ต่อกรณี มีผู้สอบถามว่าไต้หวันเข้าร่วมประชุมเอเปคในชื่อ Chinese Taipei ทำไมกระทรวงการต่างประเทศจึงไม่ให้หน่วยงานเอกชนใช้ชื่อ Chinese Taipei ในทุกรณี โอวเจียงอัน บอกว่า สถานะไต้หวันในเอเปค ถือเป็นเขตเศรษฐกิจเอกเทศและได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาค มีฐานะเช่นเดียวกับ เขตเศรษฐกิจอื่นๆ นี่คือข้อแตกต่าง

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore