:::

สภาคองเกรสสหรัฐฯผ่านร่างกฏหมายการรับประกันเชิงรุกในเอเชีย กต.ไต้หวันเผย ร่วมกันเสริมสร้างสันติภาพให้แก่ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

  • 18 December, 2018
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
สภาคองเกรสสหรัฐฯผ่านร่างกฏหมายการรับประกันเชิงรุกในเอเชีย  กต.ไต้หวันเผย ร่วมกันเสริมสร้างสันติภาพให้แก่ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
สภาคองเกรสสหรัฐฯผ่านร่างกฏหมายการรับประกันเชิงรุกในเอเชีย กต.ไต้หวันเผย ร่วมกันเสริมสร้างสันติภาพให้แก่ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

      สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐฯผ่านร่างกฎหมายการรับประกันเชิงรุกในเอเชียประจำปี 2018 ( Asia Reassurance Initiative Act of 2018 )ซึ่งระบุถึง “กฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวัน”และ“หลักประกัน 6 ประการ” ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยที่สหรัฐฯมีต่อไต้หวัน พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อนุมัติขายอาวุธให้ไต้หวันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของสหรัฐฯเดินทางเยือนไต้หวันตาม “กฏหมายว่าด้วยการเยือนของเจ้าหน้าที่รัฐฯระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ” รวมถึงส่งเสริมให้ไต้หวันกับสหรัฐฯมีการติดต่อแลกเปลี่ยนกันในรูปแบบของหุ้นส่วนในภูมิภาค

      ด้านกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันสาธารณรัฐจีนแถลงในวันที่ 18 ธ.ค.นี้ว่า ร่างกฎหมายการรับประกันเชิงรุกในในเอเชียประจำปี 2018 นำเสนอโดยคณะทำงานเอเชียแปซิฟิกประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ที่มีวุฒิสมาชิกคอรี่ การ์ดเนอร์ (Cory Gardner) เป็นประธาน  วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้คือ กำหนดยุทธศาสตร์ในระยะยาวของสหรัฐฯใน “มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก”ขณะเดียวกันเป็นการแสดงความแน่วแน่ในอันที่จะผลักดันยุทธศาสตร์ “อินโด-แปซิฟิกที่มีเสรีและ เปิดกว้าง” นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าสภาคองเกรสของสหรัฐฯต้องการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ ตลอดจนรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ในอนาคตจะติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ไต้หวันกับสหรัฐฯร่วมมือกันแบบหุ้นส่วนในเชิงลึกต่อไป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore