:::

รัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายหนุนไต้หวัน ทำเนียบ ปธน. ไต้หวันขอบคุณ

  • 19 December, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
รัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายหนุนไต้หวัน ทำเนียบ ปธน. ไต้หวันขอบคุณ
นายอู๋จาวเซี่ย รมว. กต. ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

      รัฐสภาสหรัฐฯ ทั้งสภาบนและสภาล่างได้มีมติผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการรับประกันเชิงรุกเอเชียหรือ Asia Reassurance Initiative Act of 2018 ซึ่งมีสาระย้ำการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ไต้หวันกับคำมั่น 6 ประการ ที่สหรัฐฯ ให้ไว้กับไต้หวัน เป็นหลักประกันความมั่นคงของไต้หวัน ซึ่งนายอู๋จาวเซี่ย รมว. กต.ไต้หวันได้แสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูง ส่วนทำเนียบ ปธน. ไต้หวันก็ได้แสดงความขอบคุณต่อรัฐสภา ฝ่ายบริหาร และภาคประชาสังคมของสหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุนไต้หวันมาอย่างยาวนาน

        นายอู๋ฯ ได้แสดงความขอบคุณว่า "ในส่วนนี้เรามีปฏิสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ คิดว่ายังมีอีกหลายประเทศที่กำลังพิจารณาในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งไต้หวันหวังว่าประเทศอื่น ๆ จะพิจารณาในทิศทางเดียวกัน เพื่อมิให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศประชาธิปไตยถูกก่อกวน"

        นอกจากนี้ รมว. กต. ไต้หวันท่านนี้ยังย้ำว่า กต. ไต้หวันจะประสานงานกับฝ่ายสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ทุกอย่างที่เป็นผลดีต่อปฏิสัมพันธ์ระดับสูงระหว่างกัน แล้ว กต. ไต้หวันก็จะพยายามผลักดันอย่างกระตือรือร้น ส่วนทางด้านนายหลินเฮ่อหมิง (林鶴明) โฆษกทำเนียบ ปธน. ไต้หวัน ระบุว่า สหรัฐฯ เป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดในสังคมนานาชาติของไต้หวัน สร้างเสถียรภาพบนเอเชียแปซิฟิกและเอเชียตะวันออก เป็นปมเงื่อนสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาค จับมือกันเพื่อเสถียรภาพและความผาสุกของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore