:::

MAC เผย ที่พักในเกาสงจองยากไม่ได้มีสาเหตุมาจากปริมาณนักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่

  • 20 December, 2018
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
MAC เผย ที่พักในเกาสงจองยากไม่ได้มีสาเหตุมาจากปริมาณนักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่
MAC เผย ที่พักในเกาสงจองยากไม่ได้มีสาเหตุมาจากปริมาณนักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่

           ในวันนี้ (20 ธันวาคม) คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่หรือ MAC ได้กล่าวรายงานต่อสภาบริหารไต้หวันเกี่ยวกับสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางเข้ามายังไต้หวัน ซึ่งจากสถิติในเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่า นักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางเข้ามายังไต้หวันเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 30,000 คนครั้ง แต่ช่วงเดือนตุลาคมซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่องจึงส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นทะลุ 90,000 คนครั้ง แต่หลังหมดช่วงเทศกาลดังกล่าวจนถึงปัจจุบันนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติคือ 30,000 คนครั้งต่อวัน ดังนั้นการที่ห้องพักในนครเกาสงมีอัตราการจองเพิ่มสูงขึ้น ไม่น่าเกี่ยวข้องกับจีนแผ่นดินใหญ่ แต่น่าจะเป็นผลมาจากนโยบายการให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือประชาชนไต้หวันเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาลมากกว่า

           นายเฉินหมิงทง (陳明通) ประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่เปิดเผยว่า จากสังเกตจะเห็นว่าทั้งช่วงก่อนหรือหลังการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจนถึงปัจจุบัน จำนวนนักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางเข้ามายังไต้หวันยังคงไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นปัจจัยที่ทำให้อัตราการจองห้องพักในนครเกาสงเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 70 เพราะจากการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13-18 ธันวาคมที่ผ่านมาพบว่า นักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางเข้ามายังนครเกาสงมีจำนวนอยู่ระหว่าง 2,107-2,170 คนเท่านั้น ขณะที่นายกรัฐมนตรีไล่ชิงเต๋อ (賴清德) กล่าวว่า ต้องการให้ MAC ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อจัดทำข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนของสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางเข้ามายังไต้หวัน พร้อมนำเสนอแนวทางที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในเขตเกาสง, ผิงตง และฮวาเหลียนต่อไปในอนาคต

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore