close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

โครงการปฏิรูปอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สภาบริหารชี้ ต้องสื่อสารรับฟังสังคม

  • 31 December, 2018
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
โครงการปฏิรูปอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สภาบริหารชี้ ต้องสื่อสารรับฟังสังคม
โครงการปฏิรูปอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สภาบริหารชี้ ต้องสื่อสารรับฟังสังคม

     ขณะนี้สังคมกำลังให้ความสนใจเรื่องการปฏิรูปอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้ยื่นเสนอแผนโครงการปฏิรูป 2 รายการ ให้สภาบริหาร ซึ่งกำลังรอการประสานงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กระทรวงวัฒนธรรมระบุว่า ต้องให้สภาบริหารอนุมัติแผนโครงการปฏิรูปดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถเปิดเผยเนื้อหารายละเอียดได้ ทั้งนี้ ภายใต้แผนโครงการปฏิรูปดังกล่าวจะไม่รวมถึงการรื้อถอนทำลายสิ่งก่อสร้าง

     ด้านน.ส.โคลาส โยทากา (Kolas Yotaka) โฆษกสภาบริหาร กล่าวว่า นายหลินว่านอี้ (林萬億) รัฐมนตรีประจำสภาบริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ เตรียมจัดประชุมหารือร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องหลังจากวันหยุดเทศกาลปีใหม่ น.ส.โคลาส ระบุว่า สภาบริหารให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค และเคารพต่อความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องนี้จะต้องมีกระบวนการสื่อสารกับสังคม คือการรับฟังความเห็นจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องและประชาชนอย่างเต็มที่

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore