close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

สภานิติบัญญัติไต้หวันเปิดประชุมสมัยวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปี 2562

  • 02 January, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
สภานิติบัญญัติไต้หวันเปิดประชุมสมัยวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปี 2562
นายซูเจียฉวน ประธานสภานิติบัญญัติไต้หวัน

          การประชุมสภานิติบัญญัติไต้หวัน ครั้งที่ 6 สมัยที่ 9 ได้ปิดฉากลงแล้ว แต่ร่างงบประมาณประจำปี 2562 ของรัฐบาลยังไม่ผ่านการพิจารณา ดังนั้น ในวันนี้ จึงเป็นวันเริ่มต้นวันแรกของการประชุมสมัยวิสามัญ ซึ่งจะเปิดการประชุมไปจนถึงวันที่ 11 ม.ค. 2562 เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณประจำปี 2562 ของรัฐบาล

            แม้การประชุมสมัยวิสามัญจะมีวาระการประชุมไม่ซับซ้อนนัก โดยมีเพียงวาระการพิจารณาร่างงบประมาณเท่านั้น แต่วิปพรรคนิวเพาเวอร์ปาร์ตี้ ได้เปิดแถลงข่าวและย้ำในการประชุมเจรจาระหว่างวิปพรรคในสภาฯ ว่า นอกจากจะพิจารณาร่างงบประมาณดังกล่าวแล้ว ยังต้องการที่จะให้มีการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนอุบัติเหตุด้านการขนส่ง ร่างแก้ไขกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง และกฎหมายคุ้มครองความลับแห่งชาติ ด้วย

            อย่างไรก็ดี นายเคอเจี้ยนหมิน หัวหน้าวิปพรรครัฐบาลระบุว่า กฎหมายหลายฉบับที่นิวเพาเวอร์ปาร์ตี้เสนอยังไม่เคยมีการปรึกษาหารือกันระหว่างวิปพรรคต่าง ๆ เลย จึงยากที่จะนำมาพิจารณาในช่วงเปิดสมัยประชุมวิสามัญนี้ได้ และมีบางกฎหมายก็สามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่มาดำเนินการได้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายใหม่

            ทางด้านนายซูเจียฉวน (蘇嘉全) ประธานสภานิติบัญญัติไต้หวันระบุว่า "หากนำร่างกฎหมายที่ผ่านการเจรจาไม่ถึงเดือนบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้ว ก็อาจมีตัวแปรต่าง ๆ มากมาย ในขณะที่ต้องดูว่าวิปของพรรคการเมืองต่าง ๆ จะเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้เราได้บรรจุเป็นกฎหมายเร่งด่วนในสมัยประชุมหน้า ซึ่งคาดว่าจะผ่านการพิจารณาภายในสิ้นเดือน ก.พ. ต่างกันแค่ไม่กี่เดือนเอง"

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore