เจ๋ง! ทางด่วนสายซูอ้าว-ฮัวเหลียน ไต้หวัน ได้รับการรับรองรอยเท้าคาร์บอนนานาชาติ

  • 09 January, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
เจ๋ง! ทางด่วนสายซูอ้าว-ฮัวเหลียน ไต้หวัน ได้รับการรับรองรอยเท้าคาร์บอนนานาชาติ

          โครงการก่อสร้างทางด่วนสายซูอ้าว-ฮัวเหลียน ทางฝั่งตะวันออกของเกาะ ได้อาศัย Fly ash เข้าแทนที่ซิเมนต์ทั่วไป ในการก่อสร้างช่วงตงอ้าว ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 7.3 หมื่นตัน หรือเท่ากับประมาณการปล่อยก๊าซดังกล่าวของสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในไทเป สวนสาธารณะต้าอัน 188 สวน จนได้รับการรับรองมาตรฐานรอยเท้าคาร์บอนนานาชาติ เป็นรายแรกในไต้หวัน

            ทางด่วนซูอ้าว-ฮัวเหลียน ช่วงตงอ้าว ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 5 ปี ได้เปิดให้บริการเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานลดก๊าซคาร์บอนของนานาชาติ และมีการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระหว่างการดำเนินการด้วย จนได้รับการยอมรับจากมาตรฐานรอยเท้าคาร์บอนนานาชาติ ISO 14067 : 2018 เมื่อเดือน ส.ค. ปีที่แล้ว โดยสมาคมองค์กรมาตรฐานแห่งอังกฤษ หรือ BSI (British Standards Institution) เป็นผู้ให้การรับรอง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore