:::

สำรวจพบชาวไต้หวัน 80% ไม่เห็นด้วย 1 ประเทศ 2 ระบอบ

  • 09 January, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
สำรวจพบชาวไต้หวัน 80% ไม่เห็นด้วย 1 ประเทศ 2 ระบอบ
นายหวางจื้อเซิ่ง (王智盛) เลขาธิการสมาคมนโยบายช่องแคบไต้หวัน ของไต้หวัน

            สมาคมนโยบายระหว่างช่องแคบไต้หวัน ได้สำรวจความคิดเห็นของชาวไต้หวันเกี่ยวกับ "หนึ่งประเทศสองระบอบ" ที่นายสีจิ้นผิง ผู้นำจีน ได้กล่าวย้ำในการแถลงครบรอบ 40 ปี การประกาศ "สารถึงพี่น้องร่วมชาติไต้หวัน" เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา และ ปธน. ไช่อิงเหวิน ได้ตอบโต้อย่างแข็งกร้าวไม่ยอมรับแนวความคิดดังกล่าวของนายสีฯ ซึ่งพบว่า ชาวไต้หวันที่ถูกสำรวจ 60% พอใจการตอบโต้ผู้นำจีนของ ปธน. ไช่ฯ  80% ไม่เห็นด้วยกับ "หนึ่งประเทศสองระบอบ" ของนายสีฯ โดยไม่มีการแบ่งสีหรือแบ่งฝ่ายแต่อย่างใด

            นอกจากนี้ การสำรวจดังกล่าวยังพบว่า 68% เห็นว่า "หลักการจีนเดียว" ของจีน ไม่มีช่องว่างให้ "สาธารณรัฐจีน" ยืนอยู่ได้ 61.6% พอใจการตอบโต้ของ ปธน. ไช่ฯ 80.9% ไม่เห็นด้วยกับ "หนึ่งประเทศสองระบอบ" ในขณะที่เห็นด้วยเพียง 13.7% เท่านั้น ส่วน 55% เห็นว่า ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า "ฉันทามติ 1992" แต่มีเพียง 34% ที่เห็นว่ามีฉันทามตินี้อยู่

            นายหวางจื้อเซิ่ง (王智盛) เลขาธิการสมาคมนโยบายช่องแคบไต้หวัน ของไต้หวัน ระบุว่า "เมื่อนำตัวเลขของพรรคการเมืองต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกันแล้ว ก็จะพบว่าทุกพรรคไม่เห็นด้วยกับ "หนึ่งประเทศสองระบอบ" ของจีนแผ่นดินใหญ่ โดยในส่วนของฝ่ายสีเขียวสูงถึง 95% ขึ้นไป ฝ่ายสีน้ำเงินก็สูงถึง 70%" 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore