เถาหยวนเริ่มใช้งานตู้ ATM สุขภาพอัจฉริยะผ่านระบบคลาวด์

  • 10 January, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
เถาหยวนเริ่มใช้งานตู้ ATM สุขภาพอัจฉริยะผ่านระบบคลาวด์

           ที่ว่าการนครเถาหยวนได้เปิดใช้งานตู้ ATM สุขภาพอัจฉริยะเป็นวันแรก โดยนายเจิ้งเหวินชั่น (鄭文燦) ผู้ว่าการนครเถาหยวน ก็ได้ทดลองใช้งานวันนี้ (10 มกราคม) พบว่าผลการตรวจสุขภาพอยู่ในระดับมิชลิน เนื่องจากอัตราส่วนของน้ำหนักกับส่วนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และต้องทำการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม และหวังว่าตู้ ATM สุขภาพอัจฉริยะนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถจัดการตรวจสอบและดูแลสุขภาพของตนเองผ่านระบบคลาวด์ได้

           ตู้ ATM สุขภาพอัจฉริยะที่ชื่อว่า “HSU” ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของที่ว่าการนครเถาหยวน ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการตู้สุขภาพอัจฉริยะนี้เพื่อตรวจสอบน้ำหนัก, ความดันโลหิต, อัตราการเต้นของชีพจร, อุณหภูมิร่างกาย, ค่า BMI และสภาพร่างกาย ซึ่งหลังการตรวจสอบแล้วประชาชนสามารถพิมพ์ข้อมูลออกมาเป็นกระดาษ หรือจะเชื่อมต่อข้อมูลเก็บไว้บนบัตรประชาชน, บัตร Easycard และ i-pass ก็ได้

           ด้านกองงานสาธารญสุข นครเถาหยวน เปิดเผยว่า ในอนาคตตู้ ATM สุขภาพอัจฉริยะนี้จะถูกกระจายไปติดตั้งไว้ตามห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วนครเถาหยวนอีก 10 แห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการตรวจสุขภาพได้อย่างทั่วถึง และหากได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนก็จะขยายการติดตั้งตู้ ATM สุขภาพอัจฉริยะ ไปยังมูลนิธิ หน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ ทั่วนครเถาหยวน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore