:::

สภาบริหารไต้หวัน มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายพื้นฐานทางวัฒนธรรม

  • 10 January, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
สภาบริหารไต้หวัน มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายพื้นฐานทางวัฒนธรรม
สภาบริหารไต้หวัน มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายพื้นฐานทางวัฒนธรรม

           ในวันนี้ (10 มกราคม) สภาบริหารไต้หวัน มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายพื้นฐานทางวัฒนธรรม โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมว่าด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในทุกๆ 4 ปี, จัดสร้างกลไกและนโยบายเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม และตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของวัฒนธรรมไต้หวันที่แท้จริง

           นายกรัฐมนตรีไล่ชิงเต๋อ (賴清德) กล่าวว่า วัฒนธรรมของไต้หวันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย โดยมีประชาชนเป็นองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์ เผยแพร่ สืบทอด รวมถึงการปกป้องรักษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ดังนั้นรัฐบาลจึงควรแบกรับความรับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมและการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา การแสดงออก และเสรีภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียม

           ร่างกฎหมายนี้จะใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบายพื้นฐานของวัฒนธรรม รวมถึงสร้างสถานที่เพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด, เปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม, สร้างภาพรวมของวัฒนธรรมในชุมชน, วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เศรษฐกิจ การสื่อสาร และเทคโนโลยี  การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ข้อยกเว้นทางวัฒนธรรม ผู้ปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษ์ดูแลศิลปวัฒนธรรม และการมอบรางวัลสนับสนุนด้านวัฒนธรรมด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore