:::

สถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจของอังกฤษ จัดให้ไต้หวันอยู่อันดับที่ 32 ของดัชนีประชาธิปไตย

  • 12 January, 2019
  • อโศก ศรีจันทร์
สถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจของอังกฤษ จัดให้ไต้หวันอยู่อันดับที่ 32 ของดัชนีประชาธิปไตย
ไต้หวันขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 32 ของดัชนีประชาธิปไตย

Economist Intelligence Unit (EIU) สถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจของอังกฤษ เผยแพร่ดัชนีประชาธิปไตยประจำปี 2018 (Democracy Index 2018) ผลปรากฏว่า ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในโลกคือ นอรเวย์ ไต้หวันคว้าอันดับที่ 32 ขยับขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ในอันดับที่ 33  และจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของทวีปเอเชียและออสเตรเลีย

ผลการจัดอันดับดัชนีประชาธิปไตยของ EIU ครั้งนี้ ได้จากการสำรวจความเป็นประชาธิปไตยของ 167 ประเทศทั่วโลก โดยวัดผลคะแนนจาก 5 ประเด็น ได้แก่กระบวนการเลือกตั้งและความเป็นพหุนิยม (Electoral process and pluralism) ประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล (Functioning of government) การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political participation) วัฒนธรรมการเมือง (Political culture)และเสรีภาพของพลเมือง (Civil liberties) แต่ละประเด็นมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ภาพการหย่อนบัตรเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 9 รายการของไต้หวันเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 61

ไต้หวันถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 32  มีคะแนนเฉลี่ย 7.73 คะแนน โดยได้จากกระบวนการเลือกตั้งและความเป็นพหุนิยม 9.58 คะแนน ประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล 8.21 คะแนน การมีส่วนร่วมทางการเมือง 6.11 คะแนน วัฒนธรรมการเมือง 5.63 คะแนน และเสรีภาพของพลเมือง 9.12 คะแนน แม้คะแนนเฉลี่ยจะเท่ากับปีที่แล้ว แต่ขยับขึ้นจากปีที่แล้ว 1 อันดับ นอกจากนี้ไต้หวันยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5 ของทวีปเอเชียและออสเตรเลีย สำหรับอันดับที่ 1-4 ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเป็นเพียงสองประเทศในภูมิภาคที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตย (Full democracy) ซึ่งใน 167 ประเทศที่มีการสำรวจครั้งนี้มี 20 ประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตย (ต้องมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 8 คะแนน) ในขณะที่เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและไต้หวันถูกจัดให้อยู่กลุ่มประเทศที่ยังมีข้อบกพร่องในระบอบประชาธิปไตย (Flawed democracy)

ขณะที่ฮ่องกงอยู่ในอันดับที่ 73 จีนขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่130 อัฟกานิสถานอันดับที่143 ลาวอันดับที่151 และเกาหลีเหนืออันดับที่167

สำหรับประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ใน 5 อันดับแรกของปี 2018 ได้แก่ นอรเวย์ ไอซ์แลนด์ สวีเดน นิวซีแลนด์และเดนมาร์ก ส่วน 5 อันดับสุดท้าย(อันดับที่ 163-167) ได้แก่ ชาด แอฟริกากลาง คองโก ซีเรียและเกาหลีเหนือ

ภาพชาวไต้หวันข้าแถวรอการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อ 24 พ.ย. 61

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore