:::

นักท่องเที่ยวอาเซียนกำลังซื้อเพิ่ม ขยับขึ้นมาสู่อันดับ 2 รองจากจีนแผ่นดินใหญ่

  • 22 January, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
นักท่องเที่ยวอาเซียนกำลังซื้อเพิ่ม ขยับขึ้นมาสู่อันดับ 2 รองจากจีนแผ่นดินใหญ่
นักท่องเที่ยวอาเซียนกำลังซื้อเพิ่ม ขยับขึ้นมาสู่อันดับ 2 รองจากจีนแผ่นดินใหญ่

                กระทรวงคมนามคมไต้หวันได้เผยผลสำรวจที่จัดทำขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2561 เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่าวชาติที่เดินทางมายังไต้หวัน พบว่านักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงมีกำลังการใช้จ่ายเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่ารวม 3,027 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาอันดับ 2 คือนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกำลังการซื้อรวมทั้งสิ้น 2,708 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังไต้หวันก็สูงทะลุ 10 ล้านคน ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมายังไต้หวันคิดเป็นนกท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ร้อยละ 25 รองลงมาคือนักท่องเที่ยวอาเซียนร้อยละ 23

                นายหลินเจียหลง (林佳龍) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไต้หวันเปิดเผยว่า ในปีพ.ศ.2562 นี้ เราใช่เพียงแต่ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเราต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น และสร้างช่องทางเพิ่มรายรับจากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore