นักวิชาการเตือนยืดอายุใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องเสริมการตรวจสอบด้านธรณีวิทยาให้เข้มงวด

  • 11 February, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์หมายเลข 3 ในไต้หวัน

            หลังจากที่กระทรวงเศรษฐการไต้หวันได้เสนอนโยบายพลังงานออกมาแล้ว โดยจะไม่มีการต่ออายุการใช้งานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง 3 แห่งที่มีอยู่ จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เคารพผลการลงประชามติที่จัดให้มีขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา กลุ่มเรียกร้องใช้นิวเคลียร์ประกาศเคลื่อนไหวให้มีการจัดการลงประชามติต่ออายุให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้ง 3 แห่ง และเริ่มเปิดใช้แห่งที่ 4 ที่สร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดใช้ ทำให้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดความวิตกและได้จัดการแถลงข่าวพร้อมผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เตือนในแง่ของลักษณะคุณภาพผืนดินที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหล่านี้

            ศ. เฉินเหวินซาน แห่งคณะธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ระบุว่า "หากกล่าวถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยที่ยังไม่เพียงพอ เชื่อว่าจุดนี้การไฟฟ้าไต้หวันคงเห็นด้วย มันไม่พอจริงๆ หากคุณจะต่ออายุการใช้งาน คุณจะต้องเสริมความแข็งแรงให้สามารถรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวให้ได้ หากต่ออายุจริงๆ ก็จะต้องมีการประเมินด้านธรณีวิทยาของจุดที่ตั้งว่ามีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ ซึ่งจะต้องได้มาตรฐานจริงๆ แต่เราไม่อยากให้มีการต่ออายุ"

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore