นักบินไชน่าแอร์ไลน์หยุดงานประท้วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 กระทบ 22 เที่ยวบินที่สนามบินเถาหยวน

  • 11 February, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ สายการบินแห่งชาติไต้หวัน ยกเลิก 22 เที่ยวบิน เนื่องจากนักบินหยุดงานประท้วง

          การนัดหยุดงานประท้วงของนักบินสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการทำงานหลังหยุดงานในช่วงตรุษจีนเข้าสู่วันที่ 4 แล้ว บริษัทการท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน เปิดเผยว่า จากรายงานของไชน่าแอร์ไลน์ในตอนเช้าวันนี้ ระบุว่า เที่ยวบินวันนี้ จะได้รับผลกระทบทั้งสิ้นจำนวน 9 เที่ยวบินจากไต้หวัน และ 13 เที่ยวบินกลับไต้หวัน รวมทั้งสิ้น 22 เที่ยวบิน ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 3,893 คน นายต้านจาวปี้ รองกรรมการผู้จัดการทั่วไปบริษัทการท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน เปิดเผยว่า ในวันแรกของการทำงานหลังตรุษจีนวันนี้ มีเที่ยวบินเข้าออกสนามบินทั้งสิ้น 724 เที่ยวบิน ผู้โดยสารรวม 140,744 คนครั้งแม้จะน้อยกว่าเมื่อวานที่มีมากถึง 160,000 คนครั้ง แต่ก็มากกว่าปีที่แล้วถึง 12.5% การท่าอากาศยานเถาหยวนนอกจากจะติดตามสถานการณ์การประท้วงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังจะให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร เพื่อลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด

            ทางด้าน ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันอย่างมีเหตุผล โดยย้ำว่า "รัฐบาลหวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันลดผลกระทบที่เกิดกับผู้โดยสาร แก้ไขปัญหาด้วยความยืดหยุ่น มีเหตุมีผล ให้ทั้งสามฝ่ายเป็นผู้ชนะร่วมกัน ให้ไชน่าแอร์ไลน์ให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้น และให้ลูกจ้างมีสวัสดิการที่ดีขึ้นและมีหลักประกัน รวมทั้งเป็นหลักประกันแก่ผลประโยชน์ของผู้โดยสาร" 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore