:::

ปกป้องสุขภาพประชาชน ไต้หวันเรียกร้องเข้าร่วมประชุม WHO

  • 06 March, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปกป้องสุขภาพประชาชน ไต้หวันเรียกร้องเข้าร่วมประชุม WHO
องค์การอนามัยโลก (WHO) /AFP

ไต้หวันถูกกีดกันการเข้าร่วมประชุมองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ปักกิ่ง ว่าด้วยเลือกสายพันธุ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งระบาดตามฤดูกาลซีกโลกเหนือ ส.ส. ไต้หวัน ได้แก่ ชิวไถ่หยวน(邱泰源) เฉินจิ้งหมิ่น (陳靜敏) หวงลี่หมิน (黃立民) แพทย์ รพ. มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน และตัวแทนสมาพันธ์แพทย์สาธารณรัฐจีน แถลงข่าวร่วมกันระบุว่า วัตถุประสงค์ WHO คือการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยทั่วโลกให้สูงขึ้น ทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ไต้หวันแม้ไม่ได้เป็นสมาชิก WHO แต่ได้ดำเนินนโยบายและกิจกรรมสอดคล้อง แต่กลับถูกกดดันและกีดกันให้อยู่นอกกรอบ

หลัวอีจวิน (羅一鈞) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่าไต้หวันไม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ยังคงได้รับข้อมูลจากหลายช่องทาง การได้ข้อมูลไม่ล่าช้า แต่หากได้ร่วมประชุมด้วยจะดียิ่งขึ้น เรื่องนี้จะทำการเรียกร้องต่อไป

หลัวอีจวินกล่าวว่า “ถ้าได้เข้าไปที่ประชุมจะมีการสื่อสารอย่างแท้จริง ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการประชุมของซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้ พวกเราจะทำการเรียกร้องเพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมประชุม”

โจวชิ้งหมิง (周慶明) กรรมการบริหารสมาพันธ์แพทย์ฯ  บอกว่า ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในไต้หวันมีสัดส่วนสูงถึง 25% มีสถานพยาบาลและโรงพยาบาล 4,028 แห่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ให้บริการ แสดงว่าไต้หวันทุ่มเทเต็มที่ป้องกันไข้หวัดใหญ่ แต่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมเลือกสายพันธุ์วัคซีน กระทบอย่างหนักต่อสิทธิ์ด้านสุขภาพของชาวไต้หวัน ขอเรียกร้อง WHO ต้องให้ไต้หวันเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลก ในเดือนพฤษภาคม อย่าปล่อยให้ไต้หวันเป็นจุดโหว่ของการป้องกันโรคในระดับโลก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore