ไต้หวันจะตรวจกระเป๋าถือผู้เดินทางจากไทย 100%

  • 08 March, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันจะตรวจกระเป๋าถือผู้เดินทางจากไทย 100%

หวงจินเฉิง(黃金城) รองผู้บัญชาการศูนย์รับมือภัยพิบัติอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) แถลงว่า หลังจากเวียดนามเกิดการระบาด ASF จึงดำเนินมาตรการตรวจกระเป๋าถือ 100% ต่อผู้เดินทางมาจากจีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม กัมพูชา ลาว ที่สนามบินเถาหยวน สำหรับที่สนามบินอื่นๆ ไม่ว่าผู้โดยสารมาจากที่ไหนปกติตรวจ 100% อยู่แล้ว

ทางด้าน เฟิงไห่ตง (馮海東) อธิบดีกรมสุขอนามัยและการกักกันโรคพืชและสัตว์บอกว่าจะเริ่มตรวจกระเป๋าถือ 100% ต่อผู้เดินทางจากไทย คาดว่าจะเริ่มในเดือนนี้ ซึ่งจะต้องแจ้งให้ประเทศคู่กรณีทราบก่อน ปัจจุบันสนามบินเถาหยวนดำเนินการตรวจกระเป๋าถือ 100% ต่อผู้เดินทางจากฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม กัมพูชา ลาว คิดเป็นสัดส่วนผู้เดินทาง 40% หากรวมไทยจะมีสัดส่วนรวมเป็น 60% ขณะนี้มีการจัดกำลังคน 200 คน จะไม่มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เอกซเรย์ แต่จะปรับวิธีดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาตรการที่ไต้หวันดำเนินการมีความเข้มงวดมาก ที่ผ่านมานั้น Dirk Pfeiffer ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาประจำองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ชื่นชมต่อภาวะการควบคุมจุดผ่านแดนของไต้หวัน เขากล่าวว่าการเข้าแดนจะเหมือนกับออสเตรเลีย ก็คือ ของทุกอย่างจะต้องผ่านการตรวจ การจัดตั้งกลไกแบบนี้ลดความเสี่ยงได้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore