:::

ปธน. ไช่อิงเหวินชี้ว่าจะทยอยเพิ่มการเบิกจ่ายโรครุนแรงเฉียบพลันด้านสูตินรีเวช

  • 08 March, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปธน. ไช่อิงเหวินชี้ว่าจะทยอยเพิ่มการเบิกจ่ายโรครุนแรงเฉียบพลันด้านสูตินรีเวช
ปธน. ไช่อิงเหวิน สาธารณรัฐจีน

ในวันที่ 8 มีนาคม วันสตรีสากล ปธน. ไช่อิงเหวินพบกับคณะตัวแทนสมาพันธ์การแพทย์สูตินรีเวชนานาชาติ ที่ทำเนียบประธานาธิบดี ปธน. กล่าวขอบคุณ 3 ประการต่อสมาชิกสมาคมสูตินรีเวชไต้หวัน

ประการแรก ประธานาธิบดีขอบคุณสมาคมสูตินรีเวชไต้หวันดูแลสุขภาพสตรีและเด็ก ปธน. กล่าวว่าปี 2017 อัตราการตายจากการคลอดในไต้หวัน ลดเหลือ หมื่นละ 9.8 ได้มีการสั่งห้ามตรวจทำนายเพศทารก ขอบคุณแพทย์ดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ และทุ่มเทวิจัยการแพทย์ด้านการเจริญพันธุ์อย่างเต็มที่

ปธน. ขอบคุณสมาคมสูตินรีเวชไต้หวัน เสนอความเห็นทรงคุณค่าต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาล และ ชี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการและสมาคมสูตินรีเวชร่วมกันผลักดันการช่วยเหลืออุบัติเหตุจากการคลอด เริ่มปี 2016 เป็นการพัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์ผู้ป่วย กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ถือเป็นข่าวดี ปธน. ยังได้ ขอขอบคุณสมาคมสูตินรีเวชนำพาไต้หวันก้าวออกไปสู่สังคมโลกด้านการแพทย์

ปธน. ชี้ว่าแพทย์สูตินรีเวชอยู่ในแนวหน้า เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องเป็นผู้หนุนหลังเต็มที่ ในอนาคตจะมีการทะยอยปรับเพิ่มการเบิกจ่ายสำหรับโรคเฉียบพลันรุนแรงแผนกสูตินรีเวชจากกองทุนประกันสุขภาพประชาชนที่เหมาะสมต่อไป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore