close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ผู้นำไต้หวันย้ำ ไต้หวันยืนหยัดอุดมการณ์ปกป้องเสรีภาพ ขจัดการคุกคามทางศาสนา

  • 11 March, 2019
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
ผู้นำไต้หวันย้ำ ไต้หวันยืนหยัดอุดมการณ์ปกป้องเสรีภาพ ขจัดการคุกคามทางศาสนา
ผู้นำไต้หวันย้ำ ไต้หวันยืนหยัดอุดมการณ์ปกป้องเสรีภาพ ขจัดการคุกคามทางศาสนา

     กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ร่วมกับ มูลนิธิประชาธิปไตยไต้หวัน และสถาบันอเมริกันประจำไต้หวัน (AIT) ซึ่งมีฐานะเป็นสำนักตัวแทนสหรัฐอเมริกาประจำไต้หวัน จัดงานเสวนาการคุ้มครองศาสนา ประชาธิปไตย และสังคมพลเมืองในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ณ กรุงไทเป ในวันที่ 11 มี.ค. 2562 ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวว่า ในไต้หวัน ผู้คนจำนวนมากนับถือศาสนาแตกต่างกัน เช่น ที่ถนนซินเซิงหนานลู่ (新生南路) กรุงไทเป ได้ชื่อว่าเป็น "ถนนแห่งสวรรค์" เนื่องจากถนนสายนี้มีศาสนสถานทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์นิกายคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนต์ นิกายมอร์มอน เป็นเพื่อนบ้านกัน อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความยอมรับซึ่งกันและกัน เสรีภาพในการนับถือศาสนาจึงถือเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีเสรีประชาธิปไตยในไต้หวันที่สำคัญอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ ไต้หวันยังเป็นสังคมของผู้ย้ายถิ่นฐาน คนไต้หวันมีการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอยู่เสมอ ให้การยอมรับคนต่างถิ่นมาอาศัยร่วมกันในสังคม ทำให้ทุกคนที่เข้ามาอาศัยในดินแดนแห่งนี้มีจิตใจที่อยากอุทิศเพื่อไต้หวัน

     ผู้นำไต้หวันระบุว่า บนโลกใบนี้มีหลายดินแดนที่ประสบกับการคุกคามเสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ไต้หวันจะขอยืนหยัดอุดมการณ์ในการปกป้องสิทธิเสรีภาพ ในการนับถือศาสนา เพื่อขจัดซึ่งความกลัวและการไล่ประหัตประหารคุกคามทางศาสนาไปจากโลกใบนี้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore