:::

ผู้นำไต้หวันย้ำเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญต้องเลือกผู้มีคุณสมบัติพร้อมมูล

  • 13 March, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ผู้นำไต้หวันย้ำเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญต้องเลือกผู้มีคุณสมบัติพร้อมมูล
ผู้นำไต้หวันย้ำเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญต้องเลือกผู้มีคุณสมบัติพร้อมมูล

            คณะกรรมการสรรหาผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญไต้หวัน ได้เปิดการประชุมครั้งแรกขึ้นในวันนี้ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน โดยมี ปธน. ไช่อิงเหวิน เป็นประธานและมอบหนังสือแต่งตั้งให้แก่กรรมการทุกท่านด้วย

            ปธน. ไช่ฯ ได้กล่าวย้ำว่า ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจสำคัญคือการปกป้องรัฐธรรมนูญ และสิทธิมนุษยชน มีคุณูปการต่อประชาธิปไตยไต้หวันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในช่วง 71 ปีที่ผ่านมา ได้ตีความรัฐธรรมนูญไปแล้วทั้งสิ้น 775 ญัตติ ทำให้รัฐธรรมนูญแสดงบทบาทปกป้องสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

            ปธน. ไช่ฯ ระบุว่า นับตั้งแต่ที่ตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำไต้หวันในปี 2016 เป็นต้นมา นอกจากจะเปิดประชุมปฏิรูปตุลาการแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญยังได้พิจารณาปฏิรูปการตีความรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายที่สำคัญผ่านการพิจารณา 3 วาระ ก็คือ กฎหมายว่าด้วยการฟ้องร้อง ประกาศเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจะบังคับใช้อย่างเป็นทางการในอีก 3 ปีข้างหน้า ดังนั้น การพิจารณาเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญยิ่ง

            ปัจจุบัน ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวันมีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ซึ่ง 4 ท่าน กำลังจะหมดวาระในวันที่ 30 ก.ย. ปีนี้ จึงต้องมีการเสนอชื่อผู้เหมาะสมใหม่ 4 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอให้สภานิติบัญญัติพิจารณาให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมนี้ 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore